Frivilligt återvändande: policy och incitament

Vad är syftet med forskningen?

Antalet flyktingar ökade kraftigt i EU 2015 och sedan dess många fått avslag på sina ansökningar. Trots att dessa individer är juridiskt tvingade att återvända stannar många illegalt, och vissa blir så småningom tvångsutvisades. Kostnaden för deportation är hög, samtidigt som det är politiskt känsligt.

Flera länder har implementerat program som syftar till att öka andelen som återvänder frivilligt, och i Sverige erbjuds de som omfattas av programmet ett kontantbidrag eller stöd i hemlandet om de återvänder direkt.

Med hjälp av individ-data från Migrationsverket kommer vi undersöka om programmen ökar andelen som återvänder frivilligt samt hur snabbt individer återvänder.

Forskargrupp

Kristoffer Jutvik

Henrik Andersson

Linna Martén