Arbetsplatskontakt och stöd för anti-invandringspartier

Vad är syftet med forskningen?

Forskningen undersöker om närvaro av invandrare på arbetsplatsen ökar sannolikheten att man röstar på ett anti-invandrings parti.

Studien kombinerar detaljerade svenska arbetsplatsuppgifter med valresultat för ett stort anti-invandringsparti (Sverigedemokraterna). Valresultaten i varje valdistrikt matchas med andelen icke-europeiskt födda medarbetare bland den genomsnittliga infödda arbetaren för tre val i följd mellan 2006 och 2014.

Resultaten visar på en negativ relation mellan en ökad andel icke-européer på arbetsplatsen och stöd för Sverigedemokraterna: en standardavvikelseökning i den genomsnittliga andelen icke-europeiska medarbetare minskar andelen som röstar på Sverigedemokraterna med ungefär 0,4 procentenheter.

Dessa resultat drivs endast av kontakt inom kompetensområde och av kontakt inom yrken som är mindre utsatta för automatisering. 

Vi tolkar resultaten som stöd för kontakthypotesen: att ökad interaktion med minoriteter (utrikesfödda) minskar fördomar eller andra negativa attityder mot minoriteter bland inrikesfödda väljare, vilket leder till lägre stöd för anti-invandringspartier.

Läs mer om forskningen i detta working paper

Forskargrupp

Henrik Andersson

Sirus Dehdari