Arbetsplatssegregation och invandrares arbetsmarknadsprestationer

Vad är syftet med forskningen?

Segregering av invandrare mellan arbetsplatser har dokumenterats i stor utsträckning, men konsekvenserna av sådan segregation är fortfarande oklart. Detta projekt studerar effekten av andelen landsmän på en invandrares första arbetsplats på efterföljande arbetsmarknadsutfall.

Forskare

Sébastien Willis

Senast uppdaterad: 2022-03-09