Migranters värderingar närmar sig mottagarlandets

2022-05-17

Klicka på bilden för att förstora den

Synen på ekonomisk omfördelning i ett land relaterar till hur individualistiska värderingarna är i befolkningen. Figuren visar att migranters uppfattningar om omfördelning gradvis blir mer kopplade till värderingarna i mottagarlandet än till de i ursprungslandet.

Figuren visar sambandet mellan individualism och preferenser för omfördelning för hela befolkningen (streckad lila linje) jämfört med sambandets utveckling hos migranter över tid i mottagarlandet. Nyanlända migranter påverkas mer av kulturen i sitt ursprungsland (turkosa punkter) men integreras inom sin livstid till mottagarlandets kultur (orangea punkter). De vertikala linjerna visar felmarginalen för sambandet (konfidensintervall 95 %).

Läs mer om forskningen här

Senast uppdaterad: 2023-05-05