Kommunala jobbinsatser stärker utsatta grupper

2022-10-06

Klicka på bilden för att förstora den

Tillfälliga jobb i Stockholms kommun gav långsiktiga positiva effekter för arbetslösa mottagare av försörjningsstöd. Två år efter den tillfälliga anställningen var sysselsättningen högre, färre fick försörjningsstöd och konsumtionen av läkemedel mot psykisk ohälsa minskade. Hälften av deltagarna i programmet var utrikes födda kvinnor.

Figuren jämför personer som fick tolv månaders tillfällig anställning inom ordinarie kommunal verksamhet (heldragen linje) med de som inte fick det (streckad linje). Perioden som studeras är 2012– 2016. 80 procent av deltagarna var utrikes födda och en tredjedel av de som var sysselsatta efter programmet fick jobb i samma sektor som de hade haft sin anställning.

Läs avhandlingen här

Senast uppdaterad: 2023-05-05