Lägre lön i lågproduktiva företag ökar skillnaderna mellan invandrade och infödda

2022-01-25

Klicka på bilden för att förstora den

Inkomstskillnaderna mellan utrikes och inrikes födda som arbetar i privata företag har ökat sedan 1990-talet. Mer produktiva företag betalar högre lön, men utrikes födda jobbar i högre utsträckning på lågproduktiva företag och byter inte lika ofta till mer produktiva arbetsgivare. Figuren visar genomsnittliga inkomster och andelen utrikes födda bland de anställda i företag med olika hög genomsnittlig produktivitet. Varje decil innehåller 10 procent av företagen. Decil 1 har lägst produktivitet, decil 10 högst. 

Läs mer om forskningen här

Senast uppdaterad: 2023-05-05