Är språkkunskaper i svenska nyckeln till framgång på arbetsmarknaden för utrikes födda?

Vad är syftet med forskningen?

Projektet studerar vilken betydelse kunskaper i svenska språket har för utrikes föddas möjligheter att få ett jobb på den svenska arbetsmarknaden.

Ofta betonas kunskaper i svenska som en nyckelfaktor för en lyckad etablering på arbetsmarknaden. Ekonomisk teori säger också att språkkunskaper är en viktig del av en persons humankapital och därmed bör öka chansen att få ett jobb.

Kunskapsläget om dessa frågor är dock bristfälligt och det saknas tillförlitliga studier av hur arbetsgivare bedömer en jobbsökandes svenskkunskaper vid rekryteringar.

I projektet används en experimentell metod för att undersöka hur olika nivåer av kunskaper i svenska påverkar en utrikes född jobbsökandes chans att rekryteras till ett utannonserat jobb.

Forskargrupp

Magnus Carlsson

Stefan Eriksson

Dan-Olof Rooth

Senast uppdaterad: 2021-03-16