Bostadssegregation och resultat på lång sikt

Vad är syftet med forskningen?

Vi undersöker effekten av barns exponering för bostadssegregation på långsiktigt kriminellt beteende genom att studera flyktingbarn som tilldelats grannskap under ”Hela-Sverige-strategin”. Barnen följs upp till de är 19 år med hjälp av administrativa data.


Forskargrupp

Hans Grönqvist

Susan Niknami

Per-Olof Robling