Arkeologi med inriktning mot osteologi

Inom osteologi studerar man arkeologiska skelettmaterial från människor och djur för att förstå deras levnadsbetingelser. Ämnet är nära knutet till arkeologi. Ofta kan ålder, kön och hälsotillstånd bedömas på individbasis, medan större skelettmaterial lämpar sig för beräkningar av ekonomiska och demografiska förhållanden.

Under utbildningen analyseras human- och animalpopulationer i både obränt och bränt skelettmaterial. Olika benelement och arter studeras genom laborationer. Skador och sjukdomar som ger spår i skelettet uppmärksammas. De teoretiska och metodologiska förutsättningarna inom ämnet diskuteras kontinuerligt, liksom etiska aspekter på arbetet.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin