Farmaceutisk vetenskap

Farmaceutisk vetenskap omfattar flera olika kurser men alla har en tydlig läkemedelsinriktning. Kurserna riktar sig till dig som vill lära dig mer om läkemedels verkningsmekanismer, effekter och toxiska effekter. Här finns också kurser om hur människokroppen och celler fungerar, hur läkemedel transporteras till sitt verkningsställe, hur de metaboliseras och utsöndras samt om riskbedömning och säkerhetsvärdering av läkemedel.

På den avancerade nivån är kurserna mer specialiserade, mer forskningsinriktade och yrkesinriktade. Exempelvis erbjuds kurser om hur nya läkemedel testas, hur läkemedel fungerar i äldre och gravida, hur beroende uppkommer, om veterinärläkemedel samt metodologiska kurser om molekylära receptor- och enzymprocesser och om biostatistiska modeller för läkemedelsutveckling.

Fler kurser inom det farmaceutiska området hittar du under ämnena Läkemedelsanvändning och Läkemedelsutveckling.

Kurser

Grundnivå, nybörjarkurser

Grundnivå, fortsättningskurser

Avancerad nivå

Artificiell intelligens inom läkemedelsutveckling, 7,5 hp Avancerad organisk kemi och läkemedelssyntes, 15 hp Avancerade principer för läkemedelsformulering, 7,5 hp Biokemiska mekanismer för genreglering, 7,5 hp Biologiska läkemedel, 7,5 hp Biologiska läkemedel I, 7,5 hp Biologiskt aktiva naturprodukter i läkemedelsutveckling, 7,5 hp Cell- och tumörbiologi, 7,5 hp Datorbaserad farmaceutisk modellering, 7,5 hp Farmaceutisk bioinformatik, 7,5 hp Farmaceutisk bioinformatik med sekvensanalys, 7,5 hp Farmaceutisk proteinläkemedelsutveckling, 7,5 hp Farmakognostisk forskningsmetodik, 30 hp Farmakokinetik och farmakodynamik för biologiska läkemedel, 7,5 hp Forskningsmetoder kring läkemedelsanvändning, 7,5 hp Fördjupad farmakoterapi, 7,5 hp Fördjupad läkemedelskommunikation: teori och praktik, 7,5 hp Fördjupningsprojekt i farmakoterapi, 30 hp Global farmaci, 7,5 hp Introduktion till nanomedicin, 7,5 hp Klinikorienterad farmaci, 7,5 hp Klinisk farmakokinetik och farmakodynamik, 7,5 hp Klinisk prövningsmetodik, 7,5 hp Laboratorieautomation i biovetenskap, 7,5 hp Läkemedel - kvalitetssäkring och regulatoriska krav, 7,5 hp Läkemedel i miljön, 7,5 hp Läkemedel och äldre, 7,5 hp Läkemedel vid graviditet och amning, 7,5 hp Läkemedelsformulering, 7,5 hp Läkemedelsmissbruk och beroendelära, 7,5 hp Läkemedelsutveckling, 7,5 hp Modeller för biologiska system, 7,5 hp Molecular imaging med fokus på PET, 7,5 hp Molekylär biofarmaci, 7,5 hp Molekylär fysikalisk farmaci, 7,5 hp Molekylära mekanismer för enzymatisk aktivering, 7,5 hp Neurofarmakologi, 7,5 hp Patientcentrerad läkemedelsformulering, 7,5 hp Preklinisk och klinisk dataanalys i prediktiv läkemedelsutveckling, 7,5 hp Preklinisk säkerhetsvärdering och farmakovigilans, 7,5 hp Proteomik för läkemedelsutveckling, 7,5 hp Tillämpad farmaceutisk bioinformatik, 5 hp Tillämpad farmaceutisk strukturbioinformatik, 5 hp Tillämpad läkemedelsanalys, 7,5 hp

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin