Kompletteringsutbildning för apotekare med utländsk utbildning

Om du har en avslutad apotekarutbildning och vill arbeta som legitimerad apotekare i Sverige är kompletteringsutbildningen en väg att gå för att erhålla svensk apotekarlegitimation.

Kompletteringsutbildningen är en heltidsutbildning på två eller tre terminer (70 eller 100 högskolepoäng). Den längre utbildningen innefattar en inledande termin i svenska för att den som behöver ska kunna utveckla sitt svenska språk.

Efter utbildningen kan du ansöka om svensk apotekarlegitimation hos Socialstyrelsen.

Dokument som styrker din behörighet

Tillsammans med din anmälan ska du ladda upp eller skicka in dokumentation som visar din behörighet, det vill säga examensbevis och betyg i svenska och engelska.

Även om du har fått en godkänd bedömning av Socialstyrelsen av din examen ska du ladda upp/skicka in dina dokument vid din anmälan. Universitetet gör en egen bedömning av det underlag du skickar in, oberoende av Socialstyrelsens bedömning. Socialstyrelsens bedömning är endast nödvändig om du ska göra kunskapsprovet.

Språktest i svenska

I samband med din anmälan ska du göra en bedömning av dina kunskaper i det svenska språket. Om du själv bedömer att du har tillräckliga språkkunskaper kommer du att få visa det i ett språktest.

Dokument som visar dina meriter

Om antalet behöriga sökande är fler än antal platser på utbildningen görs ett urval bland de sökande, via en urvalsprocess. Urvalet baseras på en samlad bedömning av dina meriter, såsom yrkesverksamhet och annan utbildning.

Du anger dina meriter på en digital blankett. Du ska också ladda upp/skicka in intyg på antagning.se över de kvalifikationer och erfarenheter du anger på den digitala blanketten. Så här räknas dina meriter.

Anmälan

Uppsala universitet har antagning två gånger per år med plats för 32 deltagare. Du anmäler dig på antagning.se.

I utbildningskatalogen hittar du information om utbildningens behörighetskrav och innehåll samt information om språktestet. Där finns också länk till den digitala blanketten och länk till anmälan.

Kompletteringsutbildning

Språktest

Kontakt och mer information

Har du läst informationen på webben och fortfarande har frågor om kompletteringsutbildningen kan du mejla utbildningsansvariga.

Socialstyrelsens information om svensk legitimation

Utbildningsplan - lärandemål för apotekare

Möt några av våra studenter

Möt några våra tidigare studenterna som berättar om sina upplevelser på kompletteringsutbildningen och språkterminen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin