Viktigt att veta när du anmäler dig

Max 45 högskolepoängtvå studenter som pratar med varandra

Du gör en prioritering av dina val. Du kan bli antagen till högst 45 högskolepoäng (hp) och för sommarkurser max 23 hp. Blir du det stryks allt som står längre ner på anmälan.

Det är inte möjligt att antas till mer än 45 hp per termin (”parallelläsning”) vid Uppsala universitet.

Anmälan till kurs inom program

Även du som anmäler dig till fortsatta studier inom ditt program ska i många fall göra det på antagning.se. Anvisningar får du från din institution. Du måste vara inloggad på antagning.se via universitetsinloggning och ditt studentkonto från Uppsala universitet.

Antagning till senare del av ett program

Om du har läst kurser som motsvarar början av ett program kan man på vissa utbildningar komma in i ett senare skede. Antagning till senare del görs i mån av plats. För att antas till senare del av ett program måste du också uppfylla behörighetskraven.

Kontakta programmets studievägledare och diskutera vilka möjligheter som finns.

Skyddade personuppgifter

Du som har skyddade personuppgifter ska inte anmäla dig via internet utan skicka din anmälan per post till Universitets- och högskolerådet. Läs mer om skyddade personuppgifter på antagning.se.

Funktionsnedsättning

Om du har en funktionsnedsättning som blir ett hinder i studierna kan du få stöd under din studietid. Det är viktigt att du redan när du anmäler dig tar kontakt med universitet för att planera stödet.

Inställda kurser

Kurser kan bli inställda på grund av för få sökande eller bristande resurser. Ange gärna reservalternativ i din ansökan.

Studieregister

När du anmäler dig till och antas till en utbildning läggs namn, personnummer och adress in i universitetets studieregister, Ladok, tillsammans med uppgifter om antagningen. När du påbörjar dina studier kommer uppgifter om deltagande och resultat att successivt läggas in i registret.

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig om du inte är medborgare i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Senast uppdaterad: 2023-01-19