Viktigt att veta när du anmäler dig

Max 45 högskolepoängtvå studenter som pratar med varandra

Du gör en prioritering av dina val. Du kan bli antagen till högst 45 högskolepoäng (hp) och för sommarkurser max 23 hp. Blir du det stryks allt som står längre ner på anmälan.

Möjlighet att antas till mer än 45 hp per termin ("parallelläsning") kan, om synnerliga skäl föreligger, ges till sökande som under minst två på varandra följande terminer visat studieresultat omfattande 45 hp per termin. Skriv ett brev där du anger dina skäl. Det laddas upp på antagning.se eller skickas till Antagningsservice, R 312, 106 53 Stockholm.

Anmälan till kurs inom program

Även du som anmäler dig till fortsatta studier inom ditt program ska i många fall göra det på antagning.se. Anvisningar får du från din institution. Du måste vara inloggad på antagning.se via universitetsinloggning och ditt studentkonto från Uppsala universitet.
Se guiden hur du gör anmälan till kurs inom program på antagning.se.

Antagning till senare del av ett program

Om du har läst kurser som motsvarar början av ett program kan man på vissa utbildningar komma in i ett senare skede. Kontakta programmets studievägledare på institutionen och diskutera vilka möjligheter som finns.

Inställda kurser

Kurser kan bli inställda på grund av för få sökande eller bristande resurser. Ange gärna reservalternativ i din ansökan.

Studentregister

Universitetet för ett studentregister, Ladok, där personnummer, namn, adress och behörighetsuppgifter läggs in i samband med att du söker och antas till en utbildning. Där registreras också dina studieresultat.

Skyddade personuppgifter

Du som har skyddade personuppgifter ska inte anmäla dig via internet utan skicka din anmälan per post till UHR (Universitets- och högskolerådet), JD, Box 45093, 104 30 Stockholm. Läs mer om skyddade personuppgifter på antagning.se.

Funktionsnedsättning

Om du har en funktionsnedsättning som blir ett hinder i studierna kan du få stöd under din studietid. Det är viktigt att du redan när du anmäler dig tar kontakt med universitet för att planera stödet.

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig om du inte är medborgare i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Sen anmälan

Om du har missat sista anmälningsdag och det finns platser kvar, kan du göra en sen anmälan på antagning.se.

Vad händer efter anmälan?

Hur svarar man på antagningsbeskedet, hur går registrering och reservantagning till? Har det hänt något sedan du anmälde dig som gör att du inte kan påbörja utbildningen?

Läs mer om vad som händer efter anmälan.