Behörighet och urval

För att studera vid universitet eller högskola måste du uppfylla vissa krav. Grundläggande behörighet krävs till alla utbildningar. Dessutom finns ofta krav på särskild behörighet som är olika beroende på vilken utbildning det gäller.

Grundläggande och särskild behörighet

Grundläggande behörighet måste uppfyllas av alla som ska studera oavsett vilken högskoleutbildning det gäller. Det finns grundläggande behörighetskrav dels för utbildningar på grundnivå, dels på avancerad nivå. Man kan säga att den grundläggande behörigheten anger en miniminivå av förkunskaper som behövs för att klara av studierna. Därutöver förekommer ofta krav på särskild behörighet för olika utbildningar. Den särskilda behörigheten varierar beroende på vilken utbildning det gäller.

Reell kompetens

Om du saknar formell behörighet kan universitetet bedöma om din samlade kompetens ger dig möjlighet att klara av den utbildning du söker. Läs mer om så kallad reell kompetens.

Frågor om behörighet

Om du är tveksam i fråga om din behörighet, kontakta gärna en studievägledare.

Urval

Ofta finns det fler behöriga sökande till en utbildning än antalet platser. Då måste ett urval göras bland de sökande, till exempel utifrån betyg eller resultat på högskoleprovet. Läs mer om hur urvalet går till.

antagning.se får du veta mer om antagningsprocessen steg för steg och även hur du räknar ut ditt meritvärde.

Regler för antagning

I antagningsordningen vid Uppsala universitet finns universitetets regler för anmälan, behörighet och urval. När det gäller utbildning på grundnivå och avancerad nivå finns även regler om hur beslut om behörighet överklagas.

Bedömningshandboken utgör, vid sidan om högskoleförordning och Universitets- och högskolerådets föreskrifter, underlaget för antagning till utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Senast uppdaterad: 2022-12-19