Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet för utbildning på grundnivå

Grundläggande behörighet för utbildning på grundnivå kan uppfyllas på olika sätt, men det vanligaste är en avslutad utbildning på gymnasienivå. 

Det grundläggande behörighetskravet kan se lite olika ut beroende på vad du har studerat och när du avslutade dina gymnasiestudier (eller motsvarande).

Läs mer om grundläggande behörighet på antagning.se. Det här gäller för dig som har gått:

Grundläggande behörighetsprov på försök

Under en försöksperiod kan du som är minst 24 år och saknar grundläggande behörighet till högskolestudier skriva ett prov för att styrka din kompetens. Läs om provet på studera.nu.

Grundläggande behörighet för utbildning på avancerad nivå

För grundläggande behörighet till avancerad nivå krävs alltid utbildning på grundnivå.

För ansökan till program på avancerad nivå krävs alltid att du har en grundexamen om minst 180 hp senast då den sökta utbildningen börjar. Vid anmälningstillfället ska minst 150 hp som kan ingå i en grundexamen kunna redovisas.

Vid ansökan till kurser på avancerad nivå vid Uppsala universitet ska du ha minst 120 hp avklarade senast då den sökta utbildningen börjar. Vid anmälningstillfället ska minst 90 hp kunna redovisas.

Reell kompetens

Om du saknar formell behörighet kan universitetet bedöma om din samlade kompetens ger dig möjlighet att klara av den utbildning du söker. Läs mer om så kallad reell kompetens.

Särskild behörighet

Utöver grundläggande behörighet förekommer ofta krav på särskild behörighet för olika utbildningar. Läs mer om särskild behörighet.

Senast uppdaterad: 2022-12-19