Särskild behörighet

Utöver grundläggande behörighet förekommer ofta krav på särskild behörighet för olika utbildningar. Den särskilda behörigheten varierar beroende på vilken utbildning det gäller.

Förkunskaper från gymnasieskola eller motsvarande

För program och kurser som vänder sig till nybörjare uttrycks särskilda behörighetskrav i form av kurser från gymnasieskolan. För var och en av behörighetskurserna behöver du ha lägst betyg E (eller G eller 3, för äldre skolformer).

Förkunskaper från universitet/högskola

För fortsättningskurser på grundnivå och all utbildning på avancerad nivå krävs tidigare högskolestudier.

Pågående högskolestudier - antagning med villkor

Du som har pågående högskolestudier kan bli antagen med villkor att du uppfyller behörighetskravet senast när den sökta utbildningen börjar. Detta kontrolleras sedan av institutionen vid registreringen.

Tänk på att även om du blir antagen med villkor så stryks eventuella reservalternativ. Om du inser att du inte kommer att uppfylla den särskilda behörigheten till en utbildning bör du stryka den i din anmälan. Det gör du själv på antagning.se, senast i slutet av juni inför en hösttermin och i slutet av november inför en vårtermin.

Utländska högskolestudier som grund för särskild behörighet

Om du har läst utomlands och är intresserad av fortsatta studier i ett ämne så kan du kontakta en studievägledare på den institution som ger de kurser du är intresserad av, för att få en bedömning av vilken nivå du kan söka till.

Förkunskaper genom yrkesverksamhet

Kurser som vänder sig helt eller delvis till yrkesverksamma kan kräva viss yrkesverksamhet för behörighet.

Reell kompetens

Om du saknar formell behörighet kan universitetet bedöma om din samlade kompetens ger dig möjlighet att klara av den utbildning du söker. Läs mer om så kallad reell kompetens.

Senast uppdaterad: 2022-08-03