Utbildningar med andra anmälningsdatum

Anmälan till de flesta kurser och program i Sverige görs via antagning.se och följer gemensamma tidsplaner. Det finns några utbildningar som du söker på andra webbplatser än antagning.se eller som har andra anmälningsdatum. 


Program som startar hösten 2020 med ansökan 15 januari 2020, via antagning.se

16 oktober Webbanmälan öppnar.
15 januari SISTA ANMÄLNINGSDAG
3 februari Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse.
Kompletterande handlingar till ansökan ska ha inkommit.
3 april Antagningsbeskedet kommer.
1 juni Sista dag för berörda att betala studieavgift.

Program som startar hösten 2020 via egna webbplatser. Sista anmälningsdag varierar.

Program som startar hösten 2020 med ansökan 16 mars 2020, via antagning.se

  • Specialistsjuksköterskeprogrammet (information kommer i november)
17 februari Webbanmälan öppnar.
16 mars SISTA ANMÄLNINGSDAG
2 april Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse.
Kompletterande handlingar till ansökan ska ha inkommit.
21 april Antagningsbeskedet kommer.

Program som startar våren 2020 med ansökan 16 september 2019, via antagning.se

15 augusti Webbanmälan öppnar
16 september SISTA ANMÄLNINGSDAG
25 september Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse.
Kompletterande handlingar till ansökan ska ha inkommit.
25 september Sista kompletteringsdag.
23 oktober Antagningsbeskedet kommer.