Utbildningar med andra anmälningsdatum

Anmälan till de flesta kurser och program i Sverige görs via antagning.se och följer gemensamma tidsplaner. Det finns några utbildningar som du söker på andra webbplatser än antagning.se eller som har andra anmälningsdatum. 

Program som startar hösten 2019 med ansökan 15 januari 2019, via antagning.se

16 oktober Webbanmälan öppnar.
15 januari SISTA ANMÄLNINGSDAG
1 februari Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse.
Kompletterande handlingar till ansökan ska ha inkommit.
6 april Antagningsbeskedet kommer.
1 juni Sista dag för berörda att betala studieavgift.

Program som startar hösten 2019 med ansökan 15 mars 2019, via antagning.se

15 februari Webbanmälan öppnar.
15 mars SISTA ANMÄLNINGSDAG
27 mars Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse.
Kompletterande handlingar till ansökan ska ha inkommit.
12 april Antagningsbeskedet kommer.

Program som startar våren 2020 med ansökan 16 september 2019, via antagning.se

15 augusti Webbanmälan öppnar
16 september SISTA ANMÄLNINGSDAG
25 september Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse.
Kompletterande handlingar till ansökan ska ha inkommit.
25 september Sista kompletteringsdag.
23 oktober Antagningsbeskedet kommer.

Andra webbplatser och datum för ansökan