Utbildningar med andra anmälningsdatum

Anmälan till de flesta kurser och program i Sverige görs via antagning.se och följer gemensamma tidsplaner. Det finns några utbildningar som du söker på andra webbplatser än antagning.se eller som har andra ansökningsdatum. 

Program som startar hösten 2018 med ansökan 15 januari 2018, via antagning.se

16 oktober Webbanmälan öppnar
15 januari SISTA ANMÄLNINGSDAG
1 februari Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse.
Kompletterande handlingar till ansökan ska ha inkommit
6 april Antagningsbeskedet kommer
1 juni Sista dag för berörda att betala studieavgift

Program som startar hösten 2018 med ansökan 15 mars 2018, via antagning.se

15 februari Webbanmälan öppnar
15 mars SISTA ANMÄLNINGSDAG
23 april Antagningsbeskedet kommer

Program som startar våren 2019 med ansökan 17 september 2018, via antagning.se

15 augusti Webbanmälan öppnar
17 september SISTA ANMÄLNINGSDAG
25 september Sista kompletteringsdag
23 oktober Antagningsbeskedet kommer

Andra webbplatser och datum för ansökan