Vad händer efter anmälan?

När du har anmält dig till en kurs eller ett program vid universitetet kan du själv granska dina uppgifter på antagning.se. Där kan du också läsa ditt antagningsbesked och lämna svar för att behålla din plats.

Du får dina besked via e-post. Glöm inte att titta i mappen för skräppost – tyvärr hamnar viktig e-post där ibland!

Från anmälan till antagningsbesked

1. Kontrolluppgifter

Du får e-post när det är dags att gå in på antagning.se och granska dina uppgifter. I kontrolluppgifterna finns information om din anmälan, registrerade meriter och de preliminära bedömningar som gjorts. Om något saknas ska du omgående skicka in kompletterande handlingar.

2. Kompletteringar

Deltar du i utbildning på gymnasienivå som avslutas efter sista anmälningsdag, kan du komplettera din anmälan med betyg. Observera att det inte finns någon kompletteringstid för sommarkurserna.

3. Antagningsbesked 1

I ditt antagningsbesked anges om du är antagen, reservplacerad eller struken till de utbildningar du sökt. Observera att reservnummer gäller inom varje urvalsgrupp och att ett lågt reservnummer inte är någon garanti för att du kommer att antas.

4. Svara för att behålla din plats

Du måste svara ja för att behålla din plats. Du får stå kvar som antagen till högst 45 hp, och därutöver får du stå kvar som reserv till högst 165 hp. Du kan stå kvar som antagen och/eller reserv till sammanlagt högst 210 hp. Programutbildningar på heltid räknas som 30 hp. Sommarkurserna har inget svarskrav.

5. Antagningsbesked 2

Efter att du svarat får du ett andra antagningsbesked. (För sommarkurserna får du endast ett antagningsbesked.) Om du då blir antagen till något du tidigare var reserv till, kan du bli struken från alternativ längre ned i anmälan, även där du tidigare var antagen.

6. Lämna återbud efter antagningsbesked 2

Om du har blivit antagen eller reservplacerad men inte längre är intresserad av platsen är det viktigt att du lämnar återbud. På så sätt blir din plats tillgänglig för en annan sökande. Om du redan har registrerat dig på en utbildning ska du inte lämna återbud på Mina sidor. Kontakta istället institutionen.

Sen anmälan

Om du missade sista ansökningsdag kan du göra en sen anmälan till utbildningar där det kan finnas platser kvar. Uppsala universitets utbildningar stänger efter sista ansökningsdag, men många program och kurser öppnar igen för sen anmälan. Sena anmälningar hanteras i den ordning de kommit in.

Har du blivit struken och vill göra en återanmälan?

Har du blivit struken från en utbildning kan du göra en återanmälan. Återanmälan kan göras när universitetet öppnar för sen anmälan.

Reservantagning

Efter att urvalet är klart antar institutionen de reserver som kan erbjudas plats på grund av återbud. Till en del kurser och program antas många reserver, till andra inga alls. 

Till många kurser och program antas fler studenter än det egentligen finns platser för. Det betyder att det kan behövas många återbud innan några reserver kan antas. Det finns alltså inga garantier för att komma in med reservplats 1, även om någon lämnar återbud.

Om du är placerad som reserv kommer institutionen att kontakta dig om du kan erbjudas en plats. Se till att dina kontaktuppgifter är korrekta på ditt konto på antagning.se. Om du blir erbjuden en plats som reserv finns det ofta en tidpunkt då du senast måste ha svarat för att behålla din plats.

Obs! Mejl från universitetet kan hamna bland skräpposten. Ha därför för vana att bevaka även den e-postmappen så du inte missar viktig information!

Registrering

Har du blivit antagen till en kurs ska du registrera dig på institutionen, annars förlorar du din plats. Registrering sker antingen genom webbregistrering eller via upprop på institutionen.

Omregistrering

Om du vill gå om eller gå delar av en kurs som du har varit registrerad på tidigare kan du bli omregistrerad endast i mån av plats. Institutionen avgör om du kan få plats.

Avregistrering

Om du inom tre veckor efter kursstart avbryter studierna på kursen ska du meddela institutionen. Du blir då avregistrerad och får möjlighet att söka kursen igen vid ett senare tillfälle. Observera att det inte räcker med att lämna återbud på antagning.se för att avregistrera sig.

Om du hoppar av utan att avregistrera dig

Registrerar du dig på en kurs innebär det en avsikt att gå kursen den terminen. Om du avbryter dina studier och inte avregistrerar dig inom tre veckor har du inte rätt att gå kursen vid ett senare tillfälle. Du kan inte heller söka samma kurs igen.

Anstånd - att skjuta fram studiestarten

Om du blivit antagen men inte kommer att kunna börja kan du ansöka om anstånd med studiestarten. Det betyder att du ansöker om att få börja på utbildningen en annan termin. Vilka skäl som ger rätt till anstånd hittar du i Universitets- och högskolerådets författningssamling.

Tänk på att dina skäl behöver styrkas med intyg. Exempel på skäl är:

  • Om du är föräldraledig: bifoga intyg som styrker att du beviljats föräldraledighet under avgörande del av terminen.
    Om barnet inte är äldre än ett år räcker det med intyg från Skatteverket som styrker barnets ålder och att du är vårdnadshavare.
  • Om du väntar barn: bifoga intyg från barnmorska där beräknat födelsedatum för barnet framgår.
  • Om du är sjuk: bifoga läkarintyg som styrker att din studieförmåga är väsentligt nedsatt.
  • Om du arbetar heltid: bifoga intyg som styrker att din arbetsgivare inte beviljar tjänstledighet för studier.
  • Om du ska göra militärtjänstgöring: bifoga din kallelse till grundutbildningen.

Vänta med att ansöka tills du har de intyg du behöver så din ansökan är komplett från början. Ansök om anstånd så snart du kan, men det är möjligt att ansöka om anstånd även efter terminsstart.

Ansök om anstånd

Du kan även skicka ett brev till Antagningen, Uppsala universitet, Box 256, 751 05 Uppsala.

Om du beviljas anstånd

Om du får anstånd ska du spara beslutet. Ladda upp beslutet på antagning.se i samband med din nya anmälan till den termin då du ska börja på utbildningen. Beslutet om anstånd gäller när du anmäler dig till samma utbildning, på samma studieort och med samma studietakt.

Förlängt anstånd?

Det går inte att ansöka om förlängt anstånd. Däremot kan du, när du sökt och blivit antagen på nytt, göra en ny ansökan om anstånd och bifoga aktuella intyg.

Senast uppdaterad: 2022-12-19