Studentregister, Ladok

Ladok är universitetets studieregister med uppgifter om antagning till utbildning, studiedeltagande, betyg och examina för studerande på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

I samband med att du söker och antas till en utbildning läggs uppgifter om personnummer, namn, adress och behörighetsuppgifter in i universitetets register Ladok.

Institutionen bokför fortlöpande registreringar och resultat på de kurser du läser. Saknar du registrering eller studieresultat för någon kurs ska du vända dig till institutionen. Uppgifter om registreringar och resultat förs regelbundet över till CSN.

Alla studenter ska ha ett studentkonto. Logga in på ditt konto så kan du bland annat kontrollera dina uppgifter i Ladok via Studentportalen. Där kan du själv bland annat ändra adressregister och telefonnummer och ta fram studieintyg. Är du inte längre student med ett aktivt studentkonto kan du beställa ett intyg över dina studier.

Bestämmelser om hur registret ska användas finns i Förordning om redovisning av studier med mera vid universitet och högskolor (SFS 1993:1153). Rätten att erhålla registerutdrag regleras i Personuppgiftslagen (1998:204).