Studieavgifter för doktorander

Utbildning på forskarnivå är gratis i Sverige. Du som är antagen som doktorand ska inte betala för de kurser som du läser inom din forskarutbildning. Däremot, om du vill läsa kurser utanför din forskarutbildning är du skyldig att betala avgift om du inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

För dig som är doktorand och inte är medborgare i EU, EES eller Schweiz gäller följande:

1. Om du läser kurser på grundnivå eller avancerad nivå utanför din forskarutbildning

  • ska du söka kursen via antagning.se.
  • ska du betala anmälnings- och studieavgift.

Universitetets medel (forskningsanslag etcetera) får inte användas för att bekosta sådana kurser för en forskarstuderande.

2. Om du läser kurser på grundnivå eller avancerad nivå inom din forskarutbildning

  • måste du alltid kontakta din handledare för att få ditt kursval godkänt.
  • ska du inte betala anmälnings- och studieavgift.

Undantag från att betala avgifter

Det finns några undantag från kravet att betala anmälnings- och studieavgift. Läs om undantagen.

Senast uppdaterad: 2021-02-23