Studieavgifter för doktorander

Utbildning på forskarnivå är gratis i Sverige. Du som är antagen som doktorand ska inte betala för de kurser som du läser inom din forskarutbildning. Däremot, om du vill läsa en kurs på grund- eller avancerad nivå som inte ingår i din forskarutbildning är du skyldig att betala anmälnings- och studieavgift om du inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

För dig som är doktorand och inte är medborgare i EU, EES eller Schweiz gäller följande:

1. Om du läser kurser på grundnivå eller avancerad nivå utanför din forskarutbildning

  • ska du söka kursen via antagning.se.
  • ska du betala anmälnings- och studieavgift.

Universitetets medel (forskningsanslag etcetera) får inte användas för att bekosta sådana kurser för en forskarstuderande.

2. Om du läser kurser grundnivå eller avancerad nivå inom din forskarutbildning

  • måste du alltid kontakta din handledare för att få ditt kursval godkänt.
  • ska du inte betala anmälnings- och studieavgift.

Undantag från att betala avgifter

Det finns några undantag från kravet att betala anmälnings- och studieavgift. Läs om undantagen.