Betygsurval

Reglerna för hur ditt meritvärde beräknas är beroende av vilken gymnasieutbildning du har och när du avslutade dina gymnasiestudier.

Räkna ut ditt meritvärde

Läs mer på antagning.se:s sidor om hur meritvärdet räknas ut, för dig som har gått gymnasiet, komvux, folkhögskola, IB eller har en utländsk gymnasieutbildning.

Urvalsgrupper och platsfördelning i betygsurvalet

Hur du har styrkt din grundläggande behörighet avgör i vilken urvalsgrupp du deltar. Betygsurvalet består av tre grupper förkortade BI, BII och BF. Platserna fördelas först i förhållande till antalet behöriga sökande i var och en av grupperna BI, BII och BF. Sedan överförs en tredjedel av platserna i grupp BII till BI.

Betygsgrupp I (BI) – betyg från gymnasieskolan och gymnasial vuxenutbildning utan kompletteringsbetyg (direkt­grupp).

Betygsgrupp II (BII) – betyg från gymnasieskolan och gymnasial vuxenutbildning med kompletteringsbetyg (kompletteringsgrupp). I denna grupp konkurrerar du som kompletterat med betyg för att styrka din behörighet (gäller även komplettering från basår, folkhögskola och andra motsvarande kunskaper). Du som har kompletterat för att höja ditt meritvärde kan konkurrera i både BI och BII.

Folkhögskolegruppen (BF) – folkhög­skolestudier.

Senast uppdaterad: 2023-01-19