Högskoleprovet

Högskoleprovet är ett kunskaps- och färdighetsprov som mäter förutsättningarna att klara högskolestudier. Provet ger dig ytterligare en chans att komma in på utbildningar du har sökt.

Vill du arbeta på högskoleprovet?
Vid varje provtillfälle inom våra regioner behövs ungefär 150-200 medarbetare för att kunna genomföra provdagen och just nu söker vi medarbetare till detta. Mejla hogskoleprovet@uu.se om du är intresserad.

Var skriver man högskoleprovet?

Provet äger rum på hösten och på våren och ges på ett flertal orter runt om i Sverige och på några svenska skolor i Europa. Du väljer själv var du vill göra högskoleprovet, oberoende av var du ska studera eller var du är folkbokförd. Däremot kan du inte välja lokal du ska skriva i såvida du inte har en funktionsnedsättning som kräver en viss typ av lokal.

Resultatet

Högskoleprovet kan du göra hur många gånger som helst, det är alltid ditt bästa resultat som räknas.

Provresultatet överförs direkt till universitetet om du ansöker till en utbildning. Ditt högskoleprovsresultat ersätter inte behörighetskraven. Du måste fortfarande vara grundläggande och särskilt behörig till de kurser och program du söker. Med ett högskoleprovsresultat hamnar du i ytterligare en urvalsgrupp.

I högskoleprovsurvalet deltar du om du har gjort högskoleprovet med resultat lägst 0,1 (maxpoäng är 2,0).

Viktning av högskoleprovsresultat

Viktning innebär att resultatet från en av delarna, kvantitativ eller verbal, väger tyngre än den andra delen. Uppsala universitet tillämpar inte viktning av högskoleprovsresultatet.

Giltighetstid

Tidigare gällde ett resultat från ett högskoleprov i fem år. Med anledning av att högskoleprovet ställdes in på grund av coronaviruset har giltighetstiden förlängts med tre år, till totalt åtta år. Ändringen gäller tills vidare från och med 10 september 2020.

Ett prov är alltså giltigt till utgången av det kalenderhalvår som infaller åtta år efter provtillfället. Det innebär att prov gjorda våren 2015 eller senare är giltiga till antagningen inför höstterminen 2023 och prov gjorda hösten 2015 eller senare är giltiga till antagningen inför vårterminen 2024.

Anpassat högskoleprov

I möjligaste mån ska alla som har behov av hjälpmedel på grund av funktionsnedsättning också kunna skriva högskoleprovet på samma villkor som andra deltagare. Har du diabetes ska du meddela vad du behöver under provet. Läs mer om förberedelser under och inför provet för dig med funktionsnedsättning eller diabetes.

Om du har dyslexi eller är synskadad finns det möjlighet att göra ett anpassat prov.  Läs mer om anpassat prov för dyslektiker och synskadade på studera.nu.

Det är viktigt att du senast sista anmälningsdag kontaktar den provanordnare du anmäler dig till. Du behöver dels informera om ditt behov av anpassning, dels komma in med läkarintyg eller motsvarande som styrker dina behov.

ANMÄLAN TILL HÖGSKOLEPROVET

Anmälningsavgiften är för närvarande 550 kronor. Observera att avgiften måste vara universitetet tillhanda senast sista anmälningsdag. Betalar du med plusgiro, måste du göra det minst en dag före sista anmälningsdag. Du anmäler dig via webben på hogskoleprov.nu.

Anmäl dig till högskoleprovet

Kallelse

En vecka före provdatumet kan du se din kallelse genom att logga in på hogskoleprov.nu. I kallelsen får du uppgifter om bland annat provlokal. (Webbläsare måste tillåta pop-up för att det ska fungera.)

Du kommer också att få din kallelse per e-post. Om du inte har fått något mejl, kontrollera först att den inte filtrerats som skräppost (vilket är vanligt om du har en gmail-adress eller hotmail-adress).

Förbered dig

Om du ska skriva högskoleprovet finns det olika sätt som du kan förbereda dig på. På studera.nu finns tips på hur du kan förbereda dig. Ett bra sätt att förbereda sig inför högskoleprovet är att träna på gamla prov:

  • På studera.nu finns övningsprov som du kan göra.
  • På Servicecenter, Dag Hammarskjölds väg 7 i Uppsala, samt i receptionen på Campus Gotland, Cramérgatan 3 i Visby, har du även möjlighet att kostnadsfritt hämta två gamla prov att träna på.

Allt om högskoleprovet – Universitet- och högskolerådet svarar på dina frågor på Facebook.

Högskoleprovet

Våren 2023: Anmälningsperiod 10-17 januari. Provdag 25 mars.

Hösten 2023: Anmälningsperiod 15-22 augusti. Provdag 22 oktober.

Avgiften måste vara inkommen senast sista anmälningsdag. Sena anmälningar tas inte emot. Läs mer om högskoleprovet på studera.nu.

  • Högskoleprovet - så anmäler du dig

  • Högskoleprovet - så förbereder du dig

  • Högskoleprovet - att fuska är inte ok!

  • Högskoleprovet - provdagen

  • Högskoleprovet - facit och resultat

  • Högskoleprovet - provresultatet

Senast uppdaterad: 2023-01-24