Urval till kurs inom program

Om du följer programmets studieplan och söker kurser som är obligatoriska så kan du i regel räkna med att bli antagen.

Söker du däremot valbara kurser med konkurrens om platserna finns ingen garanti för antagning. I vissa fall kan det till och med vara bättre att söka kursen som fristående kurs, eftersom urvalet till kurser som söks inom program inte grundas på gymnasiebetygets meritvärde eller högskoleprovsresultatet. Som sökande inom program konkurrerar du i urvalet med andra sökande inom programmet baserat på dina tidigare studier (antal högskolepoäng) inom programmet.

I vissa fall kan det bli så att ett visst programs sökande inte får några platser alls på en kurs.

Kurser som utlyses med platsgaranti som fristående kurs har platsgaranti även för dig som söker kursen inom ditt program.

Senast uppdaterad: 2022-12-19