Utbildning för yrkesverksamma

Vid Uppsala universitet kan du som är ute i arbetslivet läsa kurser för att stärka din kunskap. Det finns flera typer av utbildningar som du kan läsa: 

  • Fristående kurser som ingår i universitetes ordinarie kursutbud.
  • Öppna kurser (som även kallas MOOC) som inte ger några högskolepoäng.
  • Kurser som ingår i universitetets uppdragsutbildning. Uppdragsutbildningen bekostas av arbetsgivare och omfattar dels kurser som är skräddarsydda efter arbetsgivares behov, dels öppna kurser för yrkesverksamma.

Nätbaserade utbildningar för klimatomställning

I projektet ”Öppet för klimatet” hittar du öppna nätbaserade utbildningar för att stödja samhällets klimatomställning. Här finns bland annat kurser i cirkulär ekonomi, batteriteknik, råvaror, samhällsplanering och mycket annat. Samtliga utbildningar är tillgängliga för alla, kräver inga särskilda förkunskaper och är helt kostnadsfria.

Utbildningarna hittar du på Öppet för klimatet (Webbplats Learning4professionals)

Vindkraftverk står på ett fält med klar himmel i bakgrunden. De reflekteras i solceller som står framför dem.
Senast uppdaterad: 2023-02-23