Utbildning för yrkesverksamma

Vid Uppsala universitet kan du som är ute i arbetslivet läsa kurser för att stärka din kunskap. Det finns flera typer av utbildningar som du kan läsa: 

  • Fristående kurser som ingår i universitetes ordinarie kursutbud.
  • Öppna nätutbildningar (som även kallas MOOC) som inte ger några högskolepoäng.
  • Kurspaket - längre utbildningar som innehåller flera delkurser
  • Kurser som ingår i universitetets uppdragsutbildning. Uppdragsutbildningen bekostas av arbetsgivare och omfattar dels kurser som är skräddarsydda efter arbetsgivares behov, dels öppna kurser för yrkesverksamma.
Senast uppdaterad: 2023-04-05