Fristående kurser för yrkesverksamma

För att hänga med i samhällsutvecklingen och yrkeslivet krävs att vi hela tiden bygger på vår kompetens. Oavsett om du vill specialisera dig inom ett snävt fält, bredda din kompetens eller helt byta bransch så erbjuder Uppsala universitet många spännande utbildningar för dig som yrkesarbetar.

På dessa sidor hittar du ett urval kurser som vi tycker är särskilt intressanta för att du ska kunna möta framtidens utmaningar och utnyttja de nya möjligheter som hela tiden utvecklas. Du ansöker till dessa kurser under ordinarie ansökningstid. Information om viktiga datum för anmälan till kurser.

Hela vårt kursutbud hittar du i utbildningskatalogen

Kursutbud utefter tema

Finansiera din utbildning

När du läser utbildningar som yrkesverksam har du rätt at söka CSN:s omställningsstöd som kan ge dig upp till 80% av din lön.

Stödet är till för dig som läser en utbildning som kan göra dig mer attraktiv på arbetsmarknaden.

Utspridda sedlar.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin