Energi - fristående kurser

Omställningen till ett hållbart energisystem, i Sverige och globalt, är en av vår tids stora utmaningar. Huvuddelen av de globala utsläppen från förbränning av fossila bränslen som kol, olja och naturgas kan kopplas till energiförsörjning och transporter. Därför är klimatfrågan till stor del är en energifråga. För att klara den snabba omställningen till ett fossilfritt välfärdsland som Sverige och många länder siktar på krävs ett massivt teknikskifte. En genomgripande omställning av energisystemet och transportsektorn rör stora delar av vårt samhälle.

Urval av kurser på temat energi

Länkarna nedan går till kursplaner och anmälan.

Vindkraftverk, kraftledningsstolpe och solceller.

Kurspaket VT 2024

Kurspaket - längre utbildning med flera delkurser

Vindkraft - energiberäkningar, projektering och drift, 30 hp

I detta kurspaket ingår följande kurser:

  • Vindkraft - energiberäkningar, 7,5 hp
  • Vindkraft - installation, drift och underhåll, 7,5 hp
  • Vindkraft - projektering, 15 hp

Principer för och drift av elektriska fordon, 30 hp

I detta kurspaket ingår följande kurser:

  • Batterier för elektromobilitet, 7,5 hp
  • Elkraftsystemet och det elektromekaniska framdrivningssystemet i fordon, 7,5 hp
  • Introduktion till elektriska fordon, 5 hp
  • Konstruktion av elfordon, 10 hp

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin