Folksjukdomar - fristående kurser

En åldrande befolkning, cancer, diabetes, kroniska smärta, antibiotikaresistens, hjärtsjukdomar, virussjukdomar och psykisk ohälsa är några av samhällets stora hälsoutmaningar. Alla kan drabbas. Trots stora vetenskapliga framsteg är utmaningarna fortfarande stora.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin