Global hälsa - fristående kurser

Hur kan vi skapa beredskap för att klara av globala hälsohot som till exempel antibiotikaresistens, utbrott av nya virussjukdomar eller den ökande graden av övervikt och fetma i världen? Hur kan vi motverka ojämlikhet i hälsa som baseras på socioekonomiska och kulturella faktorer? Hur kan vi bygga hållbara globala hälsosystem och minska ojämlikhet i hälsa och överlevnad?

Urval av kurser på temat global hälsa

Länkarna nedan går till kursplaner och anmälan.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin