Läkemedelsutveckling - fristående kurser

Att få vara frisk och ha hälsan är något som kommer högt upp på önskelistan för de flesta. Blir man sjuk så kan kroppen ibland läka sig själv men oftast krävs hjälp av mediciner – tillfälligt eller kanske hela livet. I takt med de medicinska framstegen ökar sannolikheten att vi kan bli friska. Läkemedelsforskningen vid Uppsala universitet kraftsamlar för att förebygga, behandla, lindra och i förlängningen kanske bota sjukdomar och att utveckla nya behandlingsmetoder som hjälper människor att överleva sjukdom och att leva ett fullt liv.

Text

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin