Livsvetenskap - Life science - fristående kurser

Livsvetenskaper är vetenskapen om allt levande. Den handlar om hur levande organismer fungerar, samverkar och påverkar vår omgivning. Biologi och medicin kombineras med teknik, kemi, fysik, materialvetenskap och farmakologi. Forskningen kommer till nytta inom allt från sjukvård, läkemedelsutveckling, medicinsk diagnostik och livsmedelsindustrin till bioteknik, veterinärmedicin och växtforskning och skogsindustrin. Idag kan komplexa biologiska processer studeras tack vare den snabba teknikutveckling som sker parallellt med den vetenskapliga grundforskningen. De allt större datamängder som samlas in och analyseras med hjälp av beräkningsvetenskap och artificiell intelligens (AI) ger ny kunskap och skapar nya möjligheter.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin