Mänskliga rättigheter - fristående kurser

FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna slår fast att alla människor är födda fria och är lika i värde och rättigheter. De gäller oavsett etnisk tillhörighet, hudfärg, kön, språk, religion, sexuell läggning, politisk uppfattning eller social ställning. De gäller varje individs rätt till bland annat social trygghet, frihet från tortyr och slaveri, rätt till utbildning och rätt till yttrandefrihet.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin