Migration och rasism - fristående kurser

Den ökande migrationens koppling till politiska konflikter, våld och militära konflikter är nya samhällsutmaningar, liksom frågor som rör utbildningssystemet. Därtill kommer frågor om migration, arbetsmarknad och regionala klyftor. Mer forskning behövs för att stärka detta forskningsfält ytterligare, särskilt inom praktik- och policynära forskning kring politiska, sociala, ekonomiska, kulturella och juridiska aspekter av migration.

Urval av kurser på temat migration och rasism

Länkarna nedan går till kursplaner och anmälan.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin