Psykisk hälsa - fristående kurser

Under de senaste decennierna har det skett en oroande ökning av psykisk ohälsa i samhället. Kunskapsläget har förbättrats och psykiatrin har idag en stor arsenal av evidensbaserade behandlingar att erbjuda. Men det finns fortfarande en stor brist på kunskap kring psykisk hälsa och ohälsa. Dessutom finns frågor kring okunskap, stigmatisering och fördomar om psykisk sjukdom som måste belysas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin