Social hållbarhet - fristående kurser

Hur kan vi skapa ett hållbart samhälle som förenar ekonomisk utveckling, social välfärd, demokrati, rättvisa och sammanhållning med en hållbar miljö? Ekonomiska, politiska, rättsliga, sociala, historiska, rumsliga och kulturella frågor har alla stor betydelse för hur vi formar framtidens samhälle. Forskning och utbildning inom det humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet är viktigt för en demokratisk och hållbar samhällsutveckling.

Urval av kurser på temat social hållbarhet

Länkarna nedan går till kursplaner och anmälan.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin