Hälsa, vård och läkemedel – utbildning för yrkesverksamma

Passa på att fördjupa dina kunskaper i höst. Just nu satsar vi på att bredda vårt erbjudande av kurser och utbildningar till dig som kanske trodde att du var klar med universitetsstudier.

Du söker till dessa kurser ”precis som vanligt” via antagning.se, senast 15 april. Kurserna ges helt eller delvis på distans.

Hälsodialog – att möta hälsoutmaningar genom samverkan

I dagens folkhälsoarbete räcker det inte med att vara kunnig inom en specialiserad profession. Det krävs även att olika yrkeskategorier kan samverka interprofessionellt och involvera medborgare för att förebygga och att hantera hälsoproblem. Under den här kursen stärker du din förmåga att bedriva samverkansarbete, i praktik och teori.

Hälsodialog - att möta hälsoutmaningar genom samverkan, 7,5 hp

Fyra personer sitter kring ett runt bord

Samskapande av digitala hälsoinnovationer

Två läkare i munskydd framför en datorskärm

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper och färdigheter inom området innovation av digitala lösningar för hälso- och sjukvården samt omsorgen, utgående från de faktiska behov som patienter, närstående och hälsoprofessionerna har. Tvärvetenskapliga grupper av kursdeltagare identifierar tillsammans med intressenter skarpa behovsbaserade projekt och tar sedan i dialog med målgrupper (Public and patient involvement, PPI) fram lösningar på identifierade problem.

Samskapande av digitala hälsoinnovationer, 7,5 hp

Miljö, hälsa och klimatförändringar

Den här tvärvetenskapliga fristående kursen kommer att ge dig ökad förståelse för det komplexa sambandet mellan hälsa, miljö och klimatförändringar. Målet med kursen är att utveckla dina kunskap om global miljö, hälsa och klimatförändringar och fördjupa deltagarnas färdigheter för att bli ledare för att förverkliga Agenda 2030 för hållbar utveckling.

Miljö, hälsa och klimatförändringar, 5 hp

Två personer som sitter vid ett parkbord

Läkemedel vid graviditet och amning

Ett barn som sitter i famnen på sin mamma

Kvinnor kan av olika anledningar behöva använda läkemedel under graviditet och amning, vilket innebär en speciell situation för kvinnan samt förskrivare och vårdpersonal eftersom risken ska vägas mot behovet av läkemedlet. Vad finns det för risk för mamman om läkemedlet inte används? Vad finns det för risk för barnet om moderns sjukdom inte behandlas? Vad finns det för risk för barnet om läkemedlet används?

Läkemedel vid graviditet och amning, 7,5 hp

Preklinisk säkerhetsvärdering och farmakovigilans

Denna introduktionskurs ger en kortfattad översikt om principer för preklinisk toxicitetstestning och farmakovigilans. Kursen ska ge insikt om utvärdering av läkemedelskandidater, nytta/riskbedömning av läkemedel och hur man förbättrar säkerheten vid läkemedelsanvändning.

Preklinisk säkerhetsvärdering och farmakovigilans, 7,5 hp

En kvinna som håller en rundkolv i fokus

Läkemedel i miljön

Man i solglasögon som testar vatten

Läkemedels påverkan på miljön är ett högst aktuellt område som kräver stora insatser av alla aktörer. Läkemedel i miljön kan påverka fiskar och vattenlevande djur och därmed hela ekosystem. Antibiotika som kommer ut i naturen har både konsekvenser för naturen samt allvarliga hälsokonsekvenser. Kursen belyser dagens och morgondagens miljöutmaningar globalt och lokalt från läkemedelsproduktion till läkemedelsanvändning, spridning i miljön, vattenrening och kassation.

Läkemedel i miljön, 7,5 hp

Senast uppdaterad: 2021-04-06