Hälsa, vård och läkemedel – utbildning för yrkesverksamma

Fördjupa dina kunskaper! Just nu satsar vi på att bredda vårt erbjudande av kurser och utbildningar till dig som kanske trodde att du var klar med universitetsstudier.

Du söker till dessa kurser ”precis som vanligt” via antagning.se. Kurserna ges helt eller delvis på distans. 

Hälsodialog – att möta hälsoutmaningar genom samverkan

I dagens folkhälsoarbete räcker det inte med att vara kunnig inom en specialiserad profession. Det krävs även att olika yrkeskategorier kan samverka interprofessionellt och involvera medborgare för att förebygga och att hantera hälsoproblem. Under den här kursen stärker du din förmåga att bedriva samverkansarbete, i praktik och teori.

Hälsodialog - att möta hälsoutmaningar genom samverkan, 7,5 hp

Fyra personer sitter kring ett runt bord

Läkemedel vid graviditet och amning

Ett barn som sitter i famnen på sin mamma

Kvinnor kan av olika anledningar behöva använda läkemedel under graviditet och amning, vilket innebär en speciell situation för kvinnan samt förskrivare och vårdpersonal eftersom risken ska vägas mot behovet av läkemedlet. Vad finns det för risk för mamman om läkemedlet inte används? Vad finns det för risk för barnet om moderns sjukdom inte behandlas? Vad finns det för risk för barnet om läkemedlet används?

Läkemedel vid graviditet och amning, 7,5 hp

Preklinisk säkerhetsvärdering och farmakovigilans

Denna introduktionskurs ger en kortfattad översikt om principer för preklinisk toxicitetstestning och farmakovigilans. Kursen ska ge insikt om utvärdering av läkemedelskandidater, nytta/riskbedömning av läkemedel och hur man förbättrar säkerheten vid läkemedelsanvändning.

Preklinisk säkerhetsvärdering och farmakovigilans, 7,5 hp

En kvinna som håller en rundkolv i fokus

Läkemedel i miljön

Man i solglasögon som testar vatten

Läkemedels påverkan på miljön är ett högst aktuellt område som kräver stora insatser av alla aktörer. Läkemedel i miljön kan påverka fiskar och vattenlevande djur och därmed hela ekosystem. Antibiotika som kommer ut i naturen har både konsekvenser för naturen samt allvarliga hälsokonsekvenser. Kursen belyser dagens och morgondagens miljöutmaningar globalt och lokalt från läkemedelsproduktion till läkemedelsanvändning, spridning i miljön, vattenrening och kassation.

Läkemedel i miljön, 7,5 hp

Senast uppdaterad: 2022-03-18