LTC

Globalt ledarskapsprogram inom hållbar utveckling, Leadership for Transformative Change.

Uppsala universitet har tillsammans med Karolinska Institutet, Sveriges Lantbruksuniversitet och World Wide Fund for Nature (WWF), fått i uppdrag att genomföra programmet Leadership for Transformative Change.

Uppdragsgivare och finansiärer för programmet är Sida, Svenska institutet och Vinnova är finansiärer och uppdragsgivare för programmet.

Läs om programmet på den engelska sidan.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin