Skräddarsydda utbildningar

Arbetsmodell

1. Behovsanalys – inriktning och omfattning

I dialog med beställare, institutioner och andra nyckelpersoner analyserar vi behov, förutsättningar och möjligheter för att skapa en insats som skapar värde för verksamheten. Om så önskas kan upplägget utformas så att det kvalificerar deltagarna för akademiska poäng. 

2. Vi tar fram ett kurspaket

Utifrån behov och budget föreslår vi ett upplägg med det bästa som Uppsala universitet har att erbjuda. Forskning på högsta internationella nivå kombinerat med erfarna experter från arbetslivet. Vid behov tar vi in forskare från andra universitet och högskolor. Du som kursdeltagare är också en viktig del i utbildningen. Det är just mixen av människor med olika bakgrunder och perspektiv som brukar göra det extra intressant och värdefullt.

3. Hur ska utbildningen genomföras?

Studieplatsen är en viktig del av utbildningen – här får möjligheterna och fantasin styra. Vi har anordnat utbildningar online, på arbetsplatser, olika konferensanläggningar och på en fjälltopp. Så klart har vi även våra campus här i Uppsala. Eller varför inte en kombination? En kurs kan även innehålla studieresor, studiebesök eller exkursioner.

Vi vet att en stor utmaning för många verksamheter är avsätta tid för kompetensutveckling. Därför ger vi stor möjlighet till flexibilitet i genomförandet: Skall den vara samlad eller spridd över en längre tid? Individuell eller i grupp? Fysisk närvaro eller distans? Behov och önskemål får bestämma tidsperspektivet.

4. Genomförandet – vi tar hand om det praktiska

Administration, lokalbokning, transporter, mat, logi eller vad det nu må vara. Allt tar våra medarbetare hand om. Vi ser till att allt är på plats, fungerar, flyter och dokumenteras.

5. Utvärdering – hur gick det?

För att kunna mäta resultatet av era investeringar och se till att våra utbildningar fortsatt håller högsta kvalitet utvärderar vi alltid en avslutad utbildning. 

Kontakta mig för ett samtal om din organisations behov av utbildning

Senast uppdaterad: 2022-10-18