Business Data Translator

datahall med kvinna

Intresseanmälan

Förvandla organisationens information till affärsnytta

Många organisationer inom både privat och offentlig sektor samlar in och hanterar stora mängder information och data. När man vill använda sig av informationen uppstår problem. Hur vet man vilka data som är relevanta när man vill göra analyser och ta beslut? Och hur kan man vara säker på att den information man har speglar verkligheten?

Med Business Data Translator avses en person som kan samla, förädla och presentera data till användbara beslutsunderlag. Kunskap om hur man väljer och tolkar data samt hur man kan presentera den på ett begripligt sätt för övriga inom organisationen blir allt mer centralt. Den här utbildningen ger dig kunskaper som leder till affärsnytta.

Om utbildningen

Utbildningen ges helt på distans i fem moduler med några veckor mellan varje. Du får ta del av ett antal inspelade föreläsningar och varje modul innehåller förberedande självstudier och ett schemalagt seminarium via Zoom. Under seminarierna får du reflektera, diskutera och byta erfarenheter med dina deltagarkolleger. Mellan seminarierna uppmuntras du att praktiskt tillämpa kunskaperna i din egen verksamhet.

Kursen kan läsas för kursintyg. För att erhålla kursintyg krävs aktiv närvaro vid schemalagda webbinarier samt genomförande och redovisning av en sammanfattande hemuppgift.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till chefer och medarbetare som utgår från och tolkar data för underbyggt agerande och verksamhetsnytta, t.ex. marknadsförare, säljare, ekonomer, controllers, rekryteringsansvariga och andra inom HR, verksamhetsutvecklare, förändringsledare, m.fl.

Lärmål

Efter genomgången utbildning kan du

 • förstå och förklara behovet av och möjligheterna med verksamhetsrelaterad dataanalys
 • värdera och tolka data
 • ha insikt om statistikens betydelse för dataanalys
 • presentera dataanalyser som beslutsunderlag

Förkunskaper och förutsättningar

Som kursdeltagare är du mest hjälpt av att ha stor nyfikenhet och känna engagemang inom datadrivet beslutsfattande. Du behöver ha allmän datorvana och tillgång till god uppkoppling, dator eller surfplatta med kamera samt headset. Kursmaterial på engelska kan förekomma.

Kursledare

Jan Lindvall
Jan Lindvall

Docent Jan Lindvall undervisar och forskar inom skärningsområdet digitalisering och verksamhetsstyrning. Han är lektor vid Företagsekonomiska institutionen vid Uppsala universitet och har också tidigare varit verksam inom privata näringslivet.

Innehåll

Modul 1: Datakunnighet – digital kompetens

 • Data, information och kunskap
 • Informationens livscykel: samla, bearbeta, lagra, kommunicera, använda
 • Dataset och datakvalitet
 • Behovet av modeller och ramverk

Modul 2: Beslutsfattande i teori och praktik

 • Människa och maskin i samarbete (”Förstärkt verklighet”)
 • System 1 och System 2 för beslutsfattande
 • Algoritmer – möjligheter och svårigheter
 • Förutbestämda modeller, t.ex. OLAP, samt ”All data approaches”

Modul 3: Digitala verktyg och förmågor

 • Datainfrastruktur och arkitektur
 • AI, Machine Learning, Deep Learning. Vad betyder begreppen och var står vi i tillämpningar?
 • Databaser och datalager
 • RAP för automatisering
 • BI/BA för verskamhetsanalys och åtgärdsanalys
 • Molnlösningar – möjligheter och begränsningar

Modul 4: Data och statistik som ett medel för kunskap och kommunikation

 • Big Data – Small Data – Smart Data
 • Antaganden och verkligheter
 • Dataset och datakvalitet i praktiken
 • Datautvinning och mönsterigenkänning
 • Beskrivande statistik i praktiken
 • Prediktiv statistik och analys

Modul 5: Digital acceptans och transformation

 • Teknikacceptans
 • Designvetenskap (”Design Science; Nudging”)
 • Design av organisatoriska mikrostrukturer: roller, rutiner/processer, regler/normer

Kursavgift och intresseanmälan

Kursavgift: 27 250 kr exklusive moms. Kurslitteratur ingår. Då kursen ges som uppdragsutbildning faktureras kursavgiften deltagarens arbetsgivare.

Intresseanmälan, ej bindande >> 

För kursens genomförande krävs minst 20 deltagare. 

Senast uppdaterad: 2021-09-21