Hållbar utveckling och CSR, 5hp

dekorativ bild

Datum: 28 augusti 2023 - 14 januari 2024
 
Plats: Distansundervisning, går på halvtid under terminen.

Avgift: 15 900 kr exklusive moms. Kurslitteraturen ingår.
Notera att detta är en uppdragsutbildning vilket betyder att din arbetsgivare ska stå för kursavgiften. Privatpersoner får inte köpa uppdragsutbildning (se förordning 2002:760).  

Sista anmälningsdag: 31juli 2023

Kursanmälan öppnar inom kort

Vill du veta mer?
Kontakta Pernilla Riben, projektkoordinator vid Avdelningen för uppdragsutbildning.

Anmälningsvillkor/återbud

Om utbildningen

Företag och organisationer får allt större krav på sig att ta socialt ansvar och jobba hållbart. Men hur gör man? Står din organisation i begrepp att utveckla verksamheten mot hållbarhetsmålen i Agenda 2030? Då kan det vara bra att veta mer om vilka strategier, metoder och verktyg som fungerar enligt den senaste forskningen.

Utbildningen Hållbar utveckling och CSR ger dig grunderna i vad som menas med hållbar utveckling och hur företag och organisationer kan arbeta för att ta sitt ansvar, det vi kallar Corporate Social Responsibility (CSR). Du får kunskap om och möjlighet att diskutera centrala begrepp, som hållbarhet, socialt ansvar, Triple Bottom Line, People-Planet-Profit och ekologiska fotavtryck.

Vi arbetar med olika typer av systemmodeller för att visualisera dagens situation och förändrings­behov. Du får också ta del av hur man kan mäta och styra hållbarhet. Framför allt tar vi upp miljömässig och social hållbarhet. 

Vem är utbildningen till för?

Utbildningen riktar sig till dig som ansvarar för verksamhet och/eller projekt inom både privat och offentlig sektor och som vill ha en bättre förståelse för hållbarhetsfrågorna som en grund i ditt fortsatta arbete. Även kvalitetsansvariga eller inköpare kan ha nytta av utbildningen.

Vad får du med dig?

  • Ett globalt perspektiv på hållbarhetsutmaningar
  • Förmåga att beskriva arbete relaterat till FNs hållbarhetsmål (Agenda 2030) och till ramverket Planetens gränser
  • Vedertagna begrepp inom hållbar utveckling och hållbarhet; företagens sociala ansvar (CSR) och socialt ansvar (SR), Triple Bottom Line och Creating Shared Value
  • Kunskaper i hållbarhetsrapportering enligt Global Reporting Initiative (GRI),
  • Förmåga att analysera en hållbarhetsrapport
  • Förmåga att definiera vad hållbarhet är för din verksamhet

Upplägg

Utbildningen beräknas ta 17% av en heltid (ca 6-7 timmar i veckan under hela terminen). Utbildningen är helt webbaserad och undervisningen sker via en digital lärplattform. Tillgång till dator med högtalare, mikrofon, kamera och Internetuppkoppling krävs.

Examination sker via skriftliga inlämningsuppgifter.

Raine Isaksson
Raine Isaksson

Kursledare

Utbildningen leds av Raine Isaksson, docent och universitetslektor i kvalitetsteknik vid Uppsala universitet, Campus Gotland, som forskar och utbildar inom hållbar utveckling och CSR, hållbar verksamhetsutveckling och processledning.

Senast uppdaterad: 2023-03-30