Kvalitetsteknik – att arbeta med systematiskt förbättringsarbete, 5hp

dekorativ bild

Datum: Kursen ges inte vt 2023


Plats: Distansutbildning (ca 17% av en heltid under terminen)

Avgift: 15 900 kr exklusive moms. Kurslitteraturen ingår.

Notera att detta är en uppdragsutbildning vilket betyder att din arbetsgivare ska stå för kursavgiften. Privatpersoner får inte köpa uppdragsutbildning (se förordning 2002:760).

Vill du veta mer?
Kontakta Pernilla Riben, projektkoordinator vid Avdelningen för uppdragsutbildning.

   

Anmälningsvillkor/återbud

Om utbildningen

Arbetar du med att utveckla er verksamhet? Samhällsutmaningarna inom digitalisering och hållbarhet, ställer förändrade förväntningar och beteenden bland kunder och medarbetare stora krav på ständig utveckling. Företag och organisationer måste anpassa ledarskap, produktutveckling och verksamhetsuppföljning för att bibehålla marknadspositioner och förtroenden. Då kan det vara bra att ha koll på strategier, metoder och verktyg som fungerar enligt den senaste forskningen. 

Utbildningen Kvalitetsteknik ger dig gedigen kunskap om hur man med valda principer systematiskt kan förbättra, utveckla, mäta och styra kvalitet för varor och tjänster. Hur relaterar ledarskap, kvalitet och förbättring till varandra? Vi tar upp arbetssätt och verktyg som är vanliga inom kvalitetsteknik, såsom de sju QC-verktygen, de sju ledningsverktygen, processkartläggning, processjämförelse samt olika metoder för riskanalys och kundcentrerad planering. Du får möjlighet att tillämpa kvalitetsteknik på din egen verksamhet.

Vem är utbildningen till för?

Utbildningen riktar sig till dig som ansvarar för verksamhet och/eller projekt inom både privat och offentlig sektor och som vill ha en bättre förståelse för processer och kvalitetsutveckling. Du är kanske projektledare, verksamhetsutvecklare eller engagerad på annat sätt i arbete med kvalitetsfrågor, förändringsledning, tjänstedesign, kundnöjdhet eller liknande.

Vad får du med dig?

 • Kunskap om kvalitetsteknikens centrala begrepp, såsom kund, kvalitetsdimensioner och process
 • Förståelse för organisationer utifrån ett processperspektiv
 • Förmåga att använda de vanligaste kvalitetsarbetssätten och kvalitetsverktygen
 • Förståelse för ledarskapets roll i kvalitetsarbete
 • Kunskap om ledningssystem och verksamhetsmodeller för kvalitet
 • Kunskap om de huvudsakliga förbättringsprogrammen för kvalitet
 • Förståelse för hur begreppen kvalitetsteknik, ledarskap, kvalitet och förbättring relaterar till varandra.

Upplägg

Utbildningen beräknas ta 17% av en heltid (ca 6-7 timmar i veckan under hela terminen). Utbildningen är helt webbaserad och undervisningen sker via en digital lärplattform. Tillgång till dator med högtalare, mikrofon, kamera och bredbandsuppkoppling krävs.

Examination sker via skriftliga inlämningsuppgifter.

Raine Isaksson
Raine Isaksson

Kursledare

Utbildningen leds av Raine Isaksson, docent och universitetslektor i kvalitetsteknik vid Uppsala universitet, Campus Gotland, som forskar och utbildar inom hållbar utveckling och CSR, hållbar verksamhetsutveckling och processledning.

Litteratur

 • Kvalitet från behov till användning
  Bergman, Bo; Klefsjö, Bengt
   
 • Artiklar och material enligt lärares anvisningar, omfattande ca 100 sidor.

 

Senast uppdaterad: 2022-11-08