Processförbättring för Hållbar utveckling, 5hp

Illustration med element som koppla till teknikvetenskap och natur

Arbetar du med förbättring och verksamhetsutveckling? Kanske står du och dina kolleger inför utmaningen att göra er verksamhet mer hållbar? Då kan ni vara hjälpta av att synliggöra era processer och därigenom förstå den värdekedja som er verksamhet är en del av.

Datum: 31 augusti 2023 - 14 januari 2024

Plats: Blandad tid, 25%, Distans

Pris: 15 900 kr exklusive moms. Kurslitteraturen ingår.

Kontakt: Pernilla Riben (e-post)projektkoordinator Avdelningen för uppdragsutbildning

Sista anmälningsdag: 31 juli 2023

Kursanmälan öppnar inom kort

Notera att detta är en uppdragsutbildning vilket betyder att din arbetsgivare ska stå för kursavgiften. Privatpersoner får inte köpa uppdragsutbildning (se förordning 2002:760).

Om utbildningen

Utbildningen Processförbättring för hållbar utveckling ger dig möjlighet att via vetenskaplig teori och beprövade metoder lära dig hur ett processynsätt kan skapa värde som kan uttryckas i hållbarhetstermer. Genom att visualisera företag och hela värdekedjor som system kan man bättre förstå, definiera och förbättra hela eller delar av verksamheten. Du lär dig vilka processbaserade systemmodeller som kan synliggöra och mäta värdeskapande. Du får träna dig i att förstå, definiera, och mäta hållbarhet och därigenom identifiera förbättringsmöjligheter.

För att göra arbetet praktiskt utgår vi från de viktigaste globala hållbarhetseffekterna med grund i Agenda 2030 och ramverket Planetens gränser. Fokus blir på de viktigaste effekterna i den värdekedja din organisation finns i. Kursen motsvarar 5 högskolepoäng.

Vem är utbildningen till för?

Kursen passar dig som arbetar med förbättring och verksamhetsutveckling. Framför allt passar kursen dig som är intresserad av att förbättra din organisations hållbarhet på olika nivåer.

Vad får du med dig?

Efter utbildningen kan du

  • använda processmodeller och beskriva organisationer som system,
  • tillämpa processynsättet för att avgränsa ett förbättringsområde,
  • beskriva hållbarhetsprestanda i processbaserade system,
  • identifiera möjliga hållbarhetsförbättringar,
  • analysera orsaker till förbättringsmöjligheter och föreslå förbättringar.

Upplägg

Utbildningen beräknas ta 17% av en heltid (ca 6-7 timmar i veckan under hela terminen). Utbildningen är helt webbaserad och undervisningen sker via en digital lärplattform med föreläsningar, övningar och återkoppling på uppgifter. Tillgång till dator med högtalare, mikrofon, kamera och bredbandsuppkoppling krävs.

Examination sker via skriftliga inlämningsuppgifter.

Raine Isaksson
Raine Isaksson

Kursledare

Utbildningen leds av Raine Isaksson, universitetslektor och docent i kvalitetsteknik vid Uppsala universitet, Campus Gotland. Raine har arbetat med och forskat i synergier mellan kvalitet och hållbarhet och har lång erfarenhet från arbete inom både tjänsteverksamhet och industri.

 

Litteratur

Kurslitteraturen utgörs av ett kompendium och vetenskapliga artiklar.

Senast uppdaterad: 2023-03-30