Akuta infektioner

- handläggning under de första dagarna på sjukhus

Kursdatum: 14-17 maj 2024 i Uppsala

Målgrupp: Kursen vänder sig främst till läkare under specialistutbildning som i sin framtida roll kommer att möta infektionspatienter, i första hand ST-läkare inom internmedicin och akutsjukvård eller ST-läkare som befinner sig under den tidiga delen av infektionsmedicin. Kursen kan också vara av intresse för icke-infektionsspecialister som vill uppdatera eller fördjupa sina kunskaper inom området.

Avgift: 13 400 kr exkl. moms. Lunch, kaffe samt viss dokumentation ingår. Resa och logi ingår ej i priset och bokas själv av deltagaren.

Anmälningsvillkor/återbud

Kontakt: Jörgen Byström (e-post) , projektkoordinator vid avdelningen för uppdragsutbildning

Bildkollage läkare med medicinrelaterade föremål som tycks komma upp ur huvudet. I bakgrunden illustrerad kropp med en sköld framför som stoppar virusceller.

Kursintroduktion

Akuta och potentiellt livshotande infektioner handläggs ofta primärt av andra läkare än infektionsspecialister. Tidig misstanke och korrekt initial handläggning är av avgörande betydelse för hur det går för patienten. En stor andel av patienter som ligger inne på sjukhus har infektioner och pågående antibiotikabehandling, oavsett vilken specialitet de sorterats till.

Kursen går igenom vanliga och allvarliga infektioner på sjukhus utgående från olika organsystem med tonvikt på handläggning på akuten och under de första dagarna på vårdavdelning. Är infektionen samhällsförvärvad eller vårdrelaterad och hur påverkar det behandlingen? Vilka bakterier är relevanta i ett odlingssvar? När ska man ge antibiotika i högdos och vad innebär det? Ska man alltid göra ultraljud av hjärtat när man har hittat stafylokocker i blododling? Har patienten någon faktor som försvårar infektionen såsom underliggande immunsuppression eller förekomst av främmande material i kroppen? Hur ska antibiotikabehandlingen modifieras vid njursvikt, antibiotikaallergi, graviditet eller bärarskap av resistenta bakterier? Behöver jag tänka på något speciellt om febern debuterade efter en resa till tropikerna?

Förhoppningen är att du efter kursen ska kunna handlägga akuta infektioner på sjukhus mer självständigt men också ha insikt i när det är dags att konsultera en infektionsspecialist. Kursen riktar sig i första hand till dig som inte utbildar dig till infektionsläkare men som ändå kommer att handlägga patienter med akuta infektioner på sjukhus.

Kursledaren har ordet!

Amelie Kinch, överläkare vid infektionskliniken, Akademiska sjukhuset

Oavsett specialitet kommer du i din läkargärning att träffa på patienter med akuta infektioner. När det gäller infektioner är det ofta snabba ryck. Med rätt handläggning kan man rädda liv vid exempelvis sepsis eller bakteriell meningit. Det är förstås oerhört viktigt men också givande i rollen som läkare!

Amelie har mångårig erfarenhet av kliniskt arbete och undervisning inom infektionsmedicin. Hon har ett särskilt intresse för infektioner hos immunsupprimerade patienter och går som konsult på bland annat hematologen, organtransplantation och onkologen. Amelie har disputerat på Epstein-Barr virus och posttransplantlymfom.

Varmt välkomna till kursen i akuta infektioner!

Porträttbild Amelie Kinch

Amelie Kinch

Att erhålla tillräcklig kunskap för att initialt handlägga patienter med svåra infektioner på akutmottagningen och första dagarna på vårdavdelning. En bra initial handläggning leder till lägre morbiditet och mortalitet för patienterna.

Mål för deltagaren

 • Att lära sig handlägga de vanliga och de viktigaste svåra infektioner som man kan tänkas möta på akutmottagningen och på vårdavdelning.
 • Att få en ökad kunskap om vilka bakterier, virus och svampar som man bör misstänka vid infektioner hos immunsupprimerade patienter och hur man utreder för dessa.
 • Att erhålla en ökad kunskap om antibiotikaanvändning vid speciella situationer.
 • Att veta i vilka lägen det är lämpligt att konsultera en infektionsspecialist.

Mål för patient och samhälle

 • Adekvat handläggning av svårt sjuka infektionspatienter tidigt i sjukdomsförloppet är avgörande för utgången med mindre risk för komplikationer, förlängd vårdtid och mortalitet.
 • Genom att undvika onödig antibiotikabehandling, eller genom att ge kortast möjliga kur, minskar antibiotikatrycket i samhället och risken för resistensutveckling reduceras.

Kursen avser att täcka in följande delmål enligt Socialstyrelsens målbeskrivning för ST:

Enligt SOSFS 2015:8

 • Akutsjukvård: c1, c2, c3
 • Infektionssjukdomar: c1, c2, c5
 • Internmedicin: c1, c2, c3
 • Geriatrik: c1, c2, c3
 • Kardiologi: c1, c2, c3
 • Lungsjukdomar: c1, c2, c3
 • Allmänmedicin: c3
 • Medicinsk gastroenterologi och hepatologi: c1, c2,c3
 • Njurmedicin: C1, C2, c3

Enligt SOSFS 2021

 • Akutsjukvård: STc1, STc2, STc3
 • Infektionssjukdomar: STc1, Stc2,STc5
 • Internmedicin: STc1, STc2, STc3
 • Geriatrik: STc1, STc2, STc3
 • Kardiologi: STc1, STc2, STc3
 • Lungsjukdomar: STc1, Stc2, STc3
 • Allmänmedicin: Stc3
 • Medicinsk gastroenterologi och hepatologi: STc1, STc2, STc3
 • Njurmedicin: STc1, STc2, STc3

Ledande forskare och ämnesspecialister från bland annat Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Helena Berggren, Biträdande överläkare, Infektionskliniken Akademiska sjukhuset

Nikos Dimopoulos, Biträdande överläkare, Infektionskliniken Akademiska sjukhuset

Marie Edvinsson, Specialistläkare, PhD, Infektionskliniken Akademiska sjukhuset

Mia Furebring, Överläkare, PhD, Excellent lärare, Infektionskliniken Akademiska sjukhuset

Amelie Kinch, kursledare, Överläkare, PhD, Infektionskliniken Akademiska sjukhuset

Siri Kurland, Biträdande överläkare, Infektionskliniken Akademiska sjukhuset

Jan Sjölin, Professor emeritus, Infektionskliniken Akademiska sjukhuset

Susanne Strömdahl, Specialistläkare, docent, Infektionskliniken Akademiska sjukhuset

Thomas Tängdén, Överläkare, docent, Infektionskliniken Akademiska sjukhuset

Lipus logotype

LIPUS har granskat och godkänt denna utbildning. Socialstyrelsens intyg för meritvärdering vid ST tillhandahålls efter godkänd kunskapskontroll på gruppnivå och 100% närvaro i kursens samtliga moment.

Akuta infektioner

TISDAG 14 MAJ 2024

8.30-9.00 Registrering

9.00-9.10 Välkomna Amelie Kinch

9.10-10.00 Introduktion till bakterier och antibiotika, fall med mentimeter Amelie Kinch

10.00-10.30 Fika

10.30-12.00 Sepsis och septisk chock, fall med mentimeter Helena Janols (preliminärt)

12.00-13.00 Lunch

13.00-14.00 Bakteriell meningit, fall med mentimeter Amelie Kinch

14.05-14.50 Fall med mentimeter Marie Edvinsson

14.50-15.20 Fika

15.20-16.50 Fall med mentimeter Marie Edvinsson

16.50-17.00 Frågestund Amelie Kinch

ONSDAG 15 MAJ 2024

8.30-10.00 Skelett-, mjukdels- och protesinfektioner Nikos Dimopoulos

10.00-10.30 Fika

10.30-11.00 Fall med mentimeter Nikos Dimopoulos

11.05-12.05 Fall med mentimeter Amelie Kinch

12.05-13.00 Lunch

13.00-14.00 Endokardit och utredning vid stafylokockbakteriemi Siri Kurland

14.05-14.50 Fall med mentimeter Siri Kurland

14.50-15.15 Fika

15.15-16.15 Fall med mentimeter Amelie Kinch

16.15-16.30 Frågestund Amelie Kinch

TORSDAG 16 MAJ 2024

8.30-10 Infektioner på IVA, fall med mentimeter Mia Furebring

10.00-10.30 Fika

10.30-11.30 Neutropen feber, fall med mentimeter Amelie Kinch

11.30-12.15 Virusinfektioner hos immunsupprimerade, fall med mentimeter Amelie Kinch

12.15-13.15 Lunch

13.15-14.00 Svampinfektioner hos immunsupprimerade Jan Sjölin

14.00-14.45 Fall med mentimeter Jan Sjölin

14.45-15.15 Fika

15.15-16.45 Fall med mentimeter Jan Sjölin

16.45-17.00 Frågestund Amelie Kinch

FREDAG 17 MAJ 2024

8.30-10.00 Falldiskussioner: behandling av resistenta bakterier Thomas Tängdén

10.00-10.30 Fika

10.30-12.00 Feber efter resa i tropikerna Helena Berggren

12.00-12.45 Lunch

12.45-13.45 Virala hepatiter Susanne Strömdahl

13.45-14.30 Fall med mentimeter Amelie Kinch

14.30-14.45 Fika

14.45-15.30 Bildquiz Amelie Kinch

15.30-15.45 Frågestund Amelie Kinch

15.45-16.00 Kursutvärdering Amelie Kinch

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin