Akuta neurologiska symtom och sjukdomar, vt 24

Diagnostik - Utredning - Handläggning

Kursdatum: 22-25 april 2024, i Uppsala

Målgrupp: ST-läkare i internmedicin och akutsjukvård. Nivån är anpassad för den tidigare delen av utbildningen för läkare som gör sin ST-utbildning i neurologi. Den täcker också ett utbildningsbehov för AT-läkare.

Avgift: 13 400 kr exkl moms. Lunch, kaffe samt viss dokumentation ingår. Resa och logi ingår ej i priset och bokas själv av deltagaren.

Anmälningsvillkor/återbud

Kontakt: Jörgen Byström (e-post) , projektkoordinator vid avdelningen för uppdragsutbildning

Bildkollage läkare med medicinrelaterade föremål som tycks komma upp ur huvudet. Illustrerade nerver i bakgrunden.

Kursintroduktion

Neurologiska symtom - svårdiagnostiserat

Många akuta neurologiska sjukdomar riskerar att leda till permanenta funktionshinder med nedsättning av kognitiva funktioner, syn och rörelseförmåga. Att kunna tolka neurologiska symtombilder, göra en adekvat utredning och inleda behandling skyndsamt är därför viktigt. Neurologi anses vara ett svårt ämne, framför allt det diagnostiska tänkandet.

På kursen diskuterar vi vilken handläggning som är effektiv för patienter med vanliga symtom som till exempel huvudvärk, yrsel och medvetanderubbning. Vi lägger stor vikt vid att skilja ut de patienter som har en allvarlig sjukdom från dem med besvärliga men ofarliga sjukdomstillstånd. Stroke inklusive trombolys ägnas en hel dag. Neurologiska spetsfundigheter lämnar vi helt därhän medan kopplingen till vetenskapliga rön får en viktig plats.

Kursledaren har ordet!

Peter Mattsson
Docent, överläkare på neurologkliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala

På kursen diskuterar vi vilken handläggning som är effektiv för patienter med vanliga symtom som t.ex. huvudvärk, yrsel och medvetanderubbning. Vi lägger stor vikt vid att skilja ut de patienter som har en allvarlig sjukdom från dem med besvärliga men ofarliga sjukdomstillstånd.
Stroke, inklusive trombolys, ägnas en hel dag. Neurologiska spetsfundigheter lämnar vi helt därhän medan kopplingen till vetenskapliga rön får en viktig plats.

Det är med glädje vi hälsar dig välkommen till kursen i Akuta neurologiska symtom och sjukdomar!

Porträttbild Peter Mattsson

Peter Mattsson

Efter genomförd kurs förväntas deltagaren ha kunskap om och kunna redovisa för:

 • Hur man tolkar och effektivt använder klinisk neurologisk undersökning för att lokalisera skador i nervsystemet
 • Tecken på allvarlig orsak till huvudvärk och yrsel samt behandling av mindre allvarliga former av dessa tillstånd
 • Handläggning av plötslig övergående medvetandestörning, särskilt epilepsi, och status epileptikus
 • Strategier för att identifiera orsaker till koma
 • Principer för initial handläggning och transport av akut neuro-kirurgiskt sjuka patienter
 • Utredning och behandling av akut ischemisk stroke
 • Utredning och initiering av sekundärprevention
 • Utredning och behandling av CNS-infektioner

Kursen avser att täcka in följande delmål enligt Socialstyrelsens målbeskrivning för ST:

Enligt SOSFS 2015:8

 • Allmänmedicin: c3
 • Akutsjukvård: c2
 • Internmedicin: c1, c2
 • Endokrinologi och diabetologi: c1, c2
 • Medicinsk gastroenterologi och hepatologi: c1, c2
 • Hematologi: c1, c2
 • Kardiologi: c1, c2
 • Neurologi: c1, c2, c9
 • Psykiatri: c7
 • Geriatrik: c1, c2
 • Njurmedicin: c1, c2
 • Lungsjukdomar: c1, c2
 • Rehabiliteringsmedicin: c1

Enligt SOSFS 2021

 • Allmänmedicin: STc3
 • Akutsjukvård: STc2
 • Internmedicin: STc1, STc2
 • Endokrinologi och diabetologi: STc1, STc2
 • Medicinsk gastroenterologi och hepatologi: STc1, STc2
 • Hematologi: STc1, STc2
 • Kardiologi: STc1,STc2
 • Neurologi: STc1, STc2, STc9
 • Psykiatri: STc7
 • Geriatrik: STc1, STc2
 • Njurmedicin: STc1, STc2
 • Lungsjukdomar: STc1, STc2
 • Rehabiliteringsmedicin: STc1

Pedagogiskt upplägg

Under kursen diskuteras ett trettiotal kliniska fall som belyser kursmålen. Deltagarnas kunskaper, angivna i målen ovan, bedöms efter deras delaktighet i grupparbeten och diskussioner. Kunskaperna testas också i en tentamen på gruppnivå.

Ledande forskare och ämnesspecialister från bland annat Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Per Enblad, Professor, överläkare, Verksamhetsområdet Klinisk neurofysiologi, neurokirurgi och neurologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Peter Mattsson, Docent, överläkare, Verksamhetsområdet Klinisk neurofysiologi, neurokirurgi och neurologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Ingela Nygren, Docent, överläkare, Verksamhetsområdet Klinisk neurofysiologi, neurokirurgi och neurologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala universitet

Gabriel Westman, Docent, specialistläkare infektionssjukdomar, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Karl Sjölin, specialistläkare, Verksamhetsområdet Klinisk neurofysiologi, neurokirurgi och neurologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Signild Åsberg, Docent, överläkare, Verksamhetsområdet Klinisk neurofysiologi, neurokirurgi och neurologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Lipus logotype

LIPUS har granskat och godkänt denna utbildning. Socialstyrelsens intyg för meritvärdering vid ST tillhandahålls efter godkänd kunskapskontroll på gruppnivå och 100% närvaro i kursens samtliga moment.

Akuta neurologiska symtom och sjukdomar

MÅNDAG 22 APRIL 2024

08.30–09.00 Registrering

09.00–09.15 Inledning Peter Mattsson

09.15–10.00 Funktionell neuroanatomi – nervstatusfynd Peter Mattsson

10.00–10.30 Kaffe

10.30–11.15 Funktionell neuroanatomi – nervstatusfynd, fortsättning Peter Mattsson

11.15 -12.00 Akut andningssvikt vid neurologisk sjukdom Ingela Nygren

12.00–13.00 Lunch

13.00–14.30 Huvudvärk Peter Mattsson

14.30–15.00 Kaffe

15.00–16.45 Falldiskussioner Peter Mattsson

TISDAG 23 APRIL 2024

08.30–09.45 Symtom vid stroke Peter Mattsson

09.45–10.15 Kaffe

10.15–11.00 Undersökning vid stroke Signild Åsberg

11.00–12.00 Trombolys och trombektomi vid stroke Karl Sjölin

12.00 -13.00 Lunch

13.00 -13.30 Sekundärprevention vid ischemisk stroke Signild Åsberg

13.30–14.30 Diskussionsfall stroke Signild Åsberg, Karl Sjölin

14.30 -15.00 Kaffe

15.00 -16.45 Diskussionsfall Peter Mattsson

ONSDAG 24 APRIL 2024

08.30–09.00 Övergående medvetanderubbning Peter Mattsson

09.00–10.00 Epilepsi Peter Mattsson

10.00 -10.30 Kaffe

10.30 -12.30 Meningit – encefalit Gabriel Westman

12.30–13.30 Lunch

13.30 -14.00 Trauma – Intrakraniell dynamik Per Enblad

14.00–14.30 Akut hydrocefalus Per Enblad

14.30–15.00 Kaffe

15.00 -16.00 Intracerebralt hematom – SAB Per Enblad

16.00 -16.15 Expansiva hjärninfarkter Per Enblad

16.15 -16.30 Länssjukvård - transport – NIVA Per Enblad

16.30 -17.00 Diskussionsfall Per Enblad & Peter Mattsson

TORSDAG 25 APRIL 2024

08.30–10.00 Yrsel Peter Mattsson

10.00–10.30 Kaffe

10.30–12.00 Coma. Status epileptikus Peter Mattsson

12.00–13.00 Lunch

13.00–14.30 Diskussionsfall Peter Mattsson

14.30–15.10 Kursutvärdering och kunskapskontroll Peter Mattsson

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin