Interprofessionellt lärande vid astma, allergi och KOL

Grundkurs 7,5 hp

Kursdatum: 4 september 2024 och avslut 16 januari 2025 i Uppsala

Kursdagar:
Träff 1: 4 sep - Kursstart i Uppsala, 5 sep - Instuderingsdag på distans (hemifrån)
Träff 2: 9 okt - Distansdag via Zoom 
Träff 3: 13 nov - Distansdag via Zoom
Träff 4: 16 jan - Kursavslutningsdag i Uppsala

Utbildningen går på kvartsfart och rikta sig till sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter.

Avgift: 18 000 kr exklusive moms

Kursen kommer startas förutsatt att vi har nog många anmälningar.

Anmälningsvillkor/återbud

Inhalationsutrustning 

Kontakt:

Om du vill veta mer om kursens innehåll vänder du dig till kursledare Margareta Emtner (e-post)

Har du praktiska frågor kring anmälan mm vänder du till koordinator Pernilla Riben (e-post)

Om utbildningarna

I Socialstyrelsens nationella riktlinjer prioriteras att patienter med astma, allergi och KOL behandlas och följs upp vid mottagningar som är bemannade med specialutbildade sjuksköterskor och fysioterapeuter. Vårdcentraler med specialutbildade sjuksköterskor har en lägre kostnad per år och patient och vid certifierade vårdcentraler har antalet akutbesök kunnat minskas. För att kunna certifiera en mottagning krävs bland annat att en astma/KOL-sjuksköterska ska ha minst 15 hp:s vidareutbildning inom området på avancerad nivå och fysioterapeuter minst 7,5 hp.

Utbildningen vänder sig framför allt till dig som är sjuksköterska, fysioterapeut eller arbetsterapeut och som arbetar inom alternativt kommer att arbeta inom vård och rehabilitering vid astma-, allergi- och KOL.

Du får i denna utbildning fördjupad kunskap inom astma, allergi och KOL samt inom omvårdnad och rehabilitering, så att du kan känna dig förberedd och trygg i din yrkesroll.

Målet med utbildningen är att du självständigt ska kunna bedöma, behandla, rehabilitera, utvärdera och följa upp patienter astma, allergi och KOL samt kunna arbeta interprofessionellt.

Kursledaren har ordet!

Margareta Emtner, professor, leg sjukgymnast, institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet.

Välkommen till fortsättningskursen Interprofessionellt lärande vid astma, allergi och KOL.
Denna fortsättningskurs behövs för att sjuksköterskor, fysioterapeuter och andra professioner inom området ska få en ökad kunskap och kunna ge en bättre vård till patienter med astma, allergi och KOL.

Du kommer att lära dig mer om respiratorisk insufficiens, inflammation, farmakologi, hyposensibilisering, differentialdiagnostik, spirometri, livsstilsförändring, levnadsvanor, prevention, evidensbaserad vård och vetenskaplig metodik, interprofessionellt lärande och interprofessionell samverkan, personcentrerad vård, teamarbete, kvalitetsutveckling, mätmetoder/utvärderingsmetoder, fysisk inaktivitet och aktivitet samt fysisk träning.

Porträttbild Margareta Emtner

Margareta Emtner

Sagt om Interprofessionellt lärande vid astma, allergi och KOL

”Proffsigt, pedagogiskt, otroliga föreläsare.”

”Har vuxit enormt i min roll som astma/KOL-ssk.”

”Känns bra och man har bra redskap att starta upp själv nu på sin vårdcentral.”

”Lärt mig mkt relevant för att kunna arbeta på astma/KOL mott. Mer säkerhet och kunskap har inhämtats.”

”Kombinationen av föreläsningar, grupparbeten och hemuppgifter har gjort att man kunnat utvecklas i sin sjuksköterskeroll inom astma och KOL. Nu känner jag mig mer säker och trygg när alla bitar faller på plats.”

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin