Medicin och farmaci

Utbildningar för läkare

Dekorationsbild

”Uppsalakurserna” har blivit lite av ett begrepp och vi är väldigt glada att dessa är uppskattade och ett gott komplement till Socialstyrelsens SK-kurser. Vi har ett högt söktryck men det är mycket sällan vi behöver säga nej till en deltagare vilket vi vet är uppskattat. 

Aktuellt kalendarium för Uppsalakurserna hittar du här


Som ett av  Sveriges största Universitet kan vi tillsammans med  Akademiska sjukhusets hela kompetens säkra en god kvalitet på samtliga våra kurser.

Utbildningar för sjuksköterskor, fysioterapeuter samt övrig personal inom sjukvården

Interprofessionellt lärande vid astma, allergi och KOL, kursinformation
Våra kurser, på grund – och påbyggnadsnivå, vänder sig till teamen som möter dessa patienter främst inom Primärvården men kan även vara av värde för professioner inom slutenvården.

Parkinsons sjukdom vt 23, kursinformation - INSTÄLLD KURS (nytt datum för hösten kommer inom kort)
Parkinsons sjukdom och andra parkinsonism-sjukdomar är vanligt förekommande och blir allt vanligare med en åldrande befolkning. Dessa tillstånd är ofta komplexa och kräver mycket kunskap inom sjukvården. Enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer ska personer med Parkinsons sjukdom följas upp halvårsvis inom sjukvården. Därtill bör teambehandling erbjudas.

Koordinering av rehabiliterings- och sjukskrivningsprocessen inom hälso- och sjukvården, 7,5 hp, kursinformation
Från 1 februari 2020 har regionerna ett lagstadgat ansvar att erbjuda koordineringsinsatser till sjukskrivna patienter. Den här utbildningen ger en fördjupad kunskap om lagar och regler som är kopplade till sjukskrivning och rehabilitering och vad funktionen för koordinering innebär ur kliniskt och teoretiskt perspektiv. Utbildningen vänder sig till dig som är fysioterapeut, arbetsterapeut, kurator eller sjuksköterska och som arbetar som rehabkoordinator.

Omvårdnad inom postoperativ och intermediärvård 7,5 hp, kursinformation
Utbildningen vänder sig till dig som är legitimerad sjuksköterska och som jobbar inom postoperativ vård eller kirurgisk intermediärvård.

Fördjupningskurs inom operationssjukvård för operationssjuksköterskor, 15 hp, kursinformation
En akademisk kurs som riktar sig till dig som vill fördjupa din kompetens inom flera av operationssjuksköterskans kompetensområden.

Utbildningar inom farmaci

Nedan hittar du våra aktuella utbildningar inom farmaciområdet.

Industriell galenisk farmaci, 7,5 hp

Forskare håller ett röd transparent piller med kemiska formler iförgrunden. Foto: Gettyimages

Uppsala universitet har under många år gett en kurs i industriell galenisk farmaci för yrkesverksamma motsvarande 7,5 högskolepoäng.

Kursen ger dig breda, grundläggande kunskaper i galenisk farmaci och riktar sig till dig som  behöver denna kunskap i din nuvarande yrkesutövning eller behöver förbereda dig för nya arbetsuppgifter.

Undervisning blandas med distans, självstudier och två campusträffar i Uppsala

Mer kursinformation och anmälan

Extemporetillverkning av läkemedel 7,5 hp

Person som doserar och tillreder en mixture i labbmiljö. Foto GettyImages

Kursen vänder sig till dig med receptarieexamen som i din yrkesverksamhet har behov av tillverkningskompetens för extemporeläkemedel.

Under kursen ges du möjlighet att lära dig om regelverk och myndighetskrav för att få kunskap om kvalitetssäkringsarbete under tillverkning av extemporeläkemedel. 

Kursen ges på heltid på plats på campus Biomedicinskt centrum (BMC) i Uppsala med några enstaka digitala moment och innefattar både teoretisk och laborativ undervisning.

Mer kursinformation och anmälan

Toxikologi och säkerhetsvärdering 7,5 hp

Gamla medicinflaskor

Kursen vänder sig i första hand till dig som i din yrkesverksamhet har behov av en grundläggande utbildning i toxikologi, med inriktning mot produktion av läkemedelsberedningar, för att kunna ansöka om QP-behörighet hos Läkemedelsverket.

Fokus ligger på läkemedelstoxikologi, toxikologisk riskbedömning och säkerhetsvärdering. Det görs även några djupdykningar inom exempelvis området genetisk toxikologi/kemisk carcinogenes, embryotoxikologi/teratologi, några viktiga organs toxikologi och farmakovigilans. 

Mer kursinformation och anmälan

Kontakta oss om du vill prata utbildning inom Medicin, farmaci och vård

Senast uppdaterad: 2023-05-04