Medicin, vård och omsorg

dekorativ bild

Våra utbildningar vänder sig till dig som behöver ta dig ett steg vidare i karriären.

Det täta samarbetet mellan Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset ger dig tillgång till det bästa av akademin och den kliniknära verksamheten.

För läkare

Dekorationsbild

”Uppsalakurserna” har blivit lite av ett begrepp och vi är väldigt glada att dessa är uppskattade och ett gott komplement till Socialstyrelsens SK-kurser. Vi har ett högt söktryck men det är mycket sällan vi behöver säga nej till en deltagare vilket vi vet är uppskattat. 

Aktuellt kalendarium för Uppsalakurserna hittar du här >> 


Som ett av  Sveriges största Universitet kan vi tillsammans med  Akademiska sjukhusets hela kompetens säkra en god kvalitet på samtliga våra kurser.

FÖR SJUKSKÖTERSKOR, FYSIOTERAPEUTER samt övrig personal inom vård och omsorg

Omvårdnad inom postoperativ och intermediärvård 7,5 hp >>
Utbildningen vänder sig till dig som är legitimerad sjuksköterska och som jobbar inom postoperativ vård eller kirurgisk intermediärvård.

Fördjupningskurs inom operationssjukvård för operationssjuksköterskor, 15 hp >>
En akademisk kurs som riktar sig till dig som vill fördjupa din kompetens inom flera av operationssjuksköterskans kompetensområden.

Interprofessionellt lärande vid astma, allergi och KOL  >>
Våra kurser, på grund – och påbyggnadsnivå, vänder sig till teamen som möter dessa patienter främst inom Primärvården men kan även vara av värde för professioner inom slutenvården.

Koordinering av rehabiliterings- och sjukskrivningsprocessen inom hälso- och sjukvården, 7,5 hp >>
Från 1 februari 2020 har regionerna ett lagstadgat ansvar att erbjuda koordineringsinsatser till sjukskrivna patienter. Den här utbildningenger en fördjupad kunskap om lagar och regler som är kopplade till sjukskrivning och rehabilitering och vad funktionen för koordinering innebär ur kliniskt och teoretiskt perspektiv. Utbildningen vänder sig till dig som är fysioterapeut, arbetsterapeut, kurator eller sjuksköterska och som arbetar som rehabkoordinator.


Är det någon kurs du saknar eller skulle du själv vilja göra en kurs inom ditt specialområde?
Hör av dig till Kerstin Strandberg Wilbrand, projektledare vid enheten för uppdragsutbildning, så träffas vi och diskutera hur vi eventuellt kan skapa den tillsammans!

Digital psykologi i teori och praktik, 7,5 hp

Dekorativ bild

Internetbaserad behandling utvecklas i snabb takt och idag finns goda erfarenheter av hur man kan behandla digitalt med positiva resultat.

Institutionen för psykologi erbjuder kursen Digital psykologi i teori och praktik (7.5 hp) som en uppdragsutbildning riktad till yrkesverksamma behandlare som jobbar mot unga vuxna. Under utbildningen, som ges halvtid på distans, kommer du att få en överblick av forskningsläget gällande digital behandling, samt kunskap om för- och nackdelar med digital behandling. Du kommer även att få specifik kunskap om internetbehandling för bl.a. depression och ångest samt möjlighet att omsätta kunskaperna under den praktiska behandlingsdel som löper under kursen. Du kommer även att få kontinuerlig handledning under kursens klientarbete.

Mer kursinformation och anmälan >>

Kontakta oss om du vill prata utbildning inom Medicin, vård, omsorg och farmaci

KOF - webbaserad introduktionsutbildning

Krav- och Funktionsschema (KOF) är en metod skapad för företagshälsovården som utgår från ett möte på arbetsplatsen mellan en person från företagshälsovården, den anställde och den närmste chefen. Mötet genomförs som ett strukturerat samtal mellan den anställde och chefen där deltagande person från företagshälsovården förbereder mötet, leder samtalet, dokumenterar och sammanfattar.

Utbildningen är pausad för nyanmälningar
Kontakta Therese Hellman för mer information.

Senast uppdaterad: 2022-05-24