Digital psykologi i teori och praktik, 7,5 hp

Internetbaserad behandling har blivit ett allt vanligare alternativ till traditionella psykologisk behandling/med fysiska möten. En behandling via internet kan anpassas efter individen, samtidigt som fler kan få möjlighet till hjälp. Tröskeln för att ta kontakt kan också sänkas.

Institutionen för psykologi erbjuder utbildningen "Digital psykologi i teori och praktik" som en uppdragsutbildning riktad till yrkesverksamma behandlare.

När -Var - Hur?

Digital Psykologi

Datum: Kursstart 10 oktober 2022, slutdatum 13 januari 2023
Utbildningen ges helt på distans, 50% studiefart. Du lägger ner ca 10-20 timmar i veckan beroende på antalet personer som behandlas.
Fast tid: 10 tillfällen handledning á 90 minuter var. Därutöver tid för enstaka föreläsningar, egen läsning, visst grupparbete och examinationsarbete.

Vem är utbildningen till för?
Utbildningen vänder sig till dig som har steg 1 utbildning i kognitiv-beteende terapi (KBT) och som jobbar med samtalsbehandling för unga vuxna. Ta kontakt med kursansvarig om du har PDT bakgrund.

Avgift: 14 500 kr exkl moms.
Notera att detta är en uppdragsutbildning vilket betyder att din arbetsgivare ska stå för kursavgiften. Privatpersoner får inte köpa uppdragsutbildning (se förordning 2002:760)

Anmälan >> 

    

Sista anmälningsdag: 30 september 2022

Vill du veta mer?
Om du vill veta mer om kursens innehåll vänder du dig till kursledare Anne H Berman
Har du praktiska frågor kring anmälan mm vänder du till koordinator Linda Isacsson

Om utbildningen

Institutionen för psykologi erbjuder kursen Digital psykologi i teori och praktik (7.5 hp) som en uppdragsutbildning riktad till yrkesverksamma behandlare som jobbar mot unga vuxna. 

Utbildningen avser ge grundläggande kunskaper om digital behandling, förberedelse och träning på färdigheter genom att genomföra praktik. Under utbildningen, som ges halvtid på distans, kommer du att få en överblick av forskningsläget avseende jämförelser mellan digital behandling och personlig behandling med fysisk närvaro, och specifikt om internetbehandling för depression och ångest samt andra tillstånd.  Du kommer även att få specifik kunskap om internetbehandling för bl.a. depression och ångest samt möjlighet att omsätta kunskaperna under den praktiska behandlingsdel som löper under kursen. Handledning ges av erfarna internetbehandlare med psykologlegitimation.

Kursplan >>

Målsättning

Målet med utbildningen är att du självständigt ska kunna behandla klienter med lätt till måttlig depression och ångest med transdiagnostisk eller tillståndsspecifik behandling.

Vad får du med dig?

 • Kunskap om forskningsläget avseende jämförelser mellan digital behandling och personlig behandling med fysisk närvaro
 • Kunskap om för- och nackdelar med digital behandling inklusive etiska aspekter
 • Utvecklingen av, forskning om och implementering av digital behandling
 • Praktisk träning av färdigheter för internetbehandling
 • Specifik kunskap om internetbehandling för depression och ångest samt andra tillstånd.
 • Professionell handledning av erfarna internetbehandlare med psykologlegitimation.

Upplägg

All undervisning är förlagd på distans och kursen ges på 50 % fart. 
Kursen innehåller tre block: ett bakgrundsblock, ett praktikblock med handledning, och ett avslutande examinationsblock. 

Examination 

För den som önskar få högskolepoäng:

 • Genomföra uppgifterna i kursens bakgrundsblock.
 • Delta aktivt i obligatorisk handledning.
 • Skriftlig rapport om klientarbetet med muntlig presentation i seminarieform.

För den som önskar få intyg:

 • Genomföra uppgifterna i kursens bakgrundsblock.
 • Delta aktivt i obligatorisk handledning.

Kursledare

Anna H Berman

Anne H Berman, PhD, är psykolog, psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi och professor i psykologi.

Sedan 2020 leder hon ett nytt nationellt projekt med fokus på kartläggning av psykisk ohälsa hos universitetsstudenter och tillhandahållande av digitala insatser inom ramen för randomiserade, kontrollerade studier. Hon fortsätter även med tidigare forskningsfokus på digitala insatser för problematiskt bruk av alkohol och droger samt problemspelande.

Senast uppdaterad: 2022-05-25