Öppna utbildningar, medicin och vård

Uppsalakurserna är ett mycket uppskattat komplement till Socialstyrelsens
SK-kurser. Söktrycket är högt men i och med att vi kan erbjuda många platser
är det sällan vi behöver neka en deltagare plats.

Har du frågor hör av dig till Kerstin Strandberg Wilbrandprojektledare för medicin, farmaci  & vård.

Uppsalakurserna för läkare

dekorativ bild

Kurser hösten 2023

Anmälningsvillkor och återbud

Senast uppdaterad: 2023-05-16