Interprofessionellt lärande vid astma, allergi och KOL

dekorativ bild stora pollen

Interprofessionellt lärande vid astma, allergi och KOL

I Socialstyrelsens nationella riktlinjer prioriteras att patienter med astma, allergi och KOL behandlas och följs upp vid mottagningar som är bemannade med specialutbildade sjuksköterskor och fysioterapeuter. Vårdcentraler med specialutbildade sjuksköterskor har en lägre kostnad per år och patient och vid certifierade vårdcentraler har antalet akutbesök kunnat minskas. För att kunna certifiera en mottagning krävs bland annat att en astma/KOL-sjuksköterska ska ha minst 15 hp:s vidareutbildning inom området på avancerad nivå och fysioterapeuter minst 7,5 hp.

Utbildningen vänder sig framför allt till dig som är sjuksköterska, fysioterapeut eller arbetsterapeut och som arbetar inom alternativt kommer att arbeta inom vård och rehabilitering vid astma-, allergi- och KOL.

Du får i denna utbildning fördjupad kunskap inom astma, allergi och KOL samt inom omvårdnad och rehabilitering, så att du kan känna dig förberedd och trygg i din yrkesroll.

Målet med utbildningen är att du självständigt ska kunna bedöma, behandla, rehabilitera, utvärdera och följa upp patienter astma, allergi och KOL samt kunna arbeta interprofessionellt.

Aktuella kurstillfällen

GRUNDKURS 7,5 HP 

Utbildningen vänder sig till sjuksköterskor och fysioterapeuter.

Utbildningen går på kvartsfart med 3 kursträffar à 2 dagar i Uppsala samt 3 kursdagar à 1 dag (distans). Till detta kommer hemuppgifter och en fördjupningsuppgift. Examination kommer att ske genom aktivt deltagande samt skriftliga och muntliga hemuppgifter och en fördjupningsuppgift. 

Kurstillfällen:
22-23 september 2022, Uppsala - KURSSTART
25 oktober 2022, distans
23 november 2022, distans
12-13 januari 2023, Uppsala
6 februari 2023, distans
9-10 mars 2023, Uppsala - KURSAVSLUT

Kursplan >>

FORTSÄTTNINGSKURS 7,5 HP

Just nu finns ingen ny kursstart fastställd.

Kursen som riktar sig till sjuksköterskor och fysioterapeuter som har gått grundkursen eller motsvarande.
Kursen går på kvartsfart med 3 kursträffar à 2 dagar samt 3 kursdagar à 1 dag.

Kursplan >>

Kursanmälan

___________________________

Grundkurs ht 2022

Datum:  Kursstart 22 september 2022
Kursen går på kvartsfart
Avgift: 18 000 kr exklusive moms 

Kursanmälan grundkurs ht 22

Kontakt : Om du vill veta mer om kursens innehåll vänder du dig till kursledare 
Margareta Emtner 
Har du praktiska frågor kring anmälan mm vänder du till koordinator 
Linda Isacsson

Anmälningsvillkor/återbud

Kursledaren har ordet!

Margareta Emtner

Margareta Emtner, professor, leg sjukgymnast, institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet.

Välkommen till fortsättningskursen Interprofessionellt lärande vid astma, allergi och KOL.
Denna fortsättningskurs behövs för att sjuksköterskor, fysioterapeuter och andra professioner inom området ska få en ökad kunskap och kunna ge en bättre vård till patienter med astma, allergi och KOL.

Du kommer att lära dig mer om respiratorisk insufficiens, inflammation, farmakologi, hyposensibilisering, differentialdiagnostik, spirometri, livsstilsförändring, levnadsvanor, prevention, evidensbaserad vård och vetenskaplig metodik, interprofessionellt lärande och interprofessionell samverkan, personcentrerad vård, teamarbete, kvalitetsutveckling, mätmetoder/utvärderingsmetoder, fysisk inaktivitet och aktivitet samt fysisk träning.

Sagt om utbildningarna

”Proffsigt, pedagogiskt, otroliga föreläsare.”
”Har vuxit enormt i min roll som astma/KOL-ssk.”
”Känns bra och man har bra redskap att starta upp själv nu på sin vårdcentral.”
”Lärt mig mkt relevant för att kunna arbeta på astma/KOL mott. Mer säkerhet och kunskap har inhämtats.”
”Kombinationen av föreläsningar, grupparbeten och hemuppgifter har gjort att man kunnat utvecklas i sin sjuksköterskeroll inom astma och KOL. Nu känner jag mig mer säker och trygg när alla bitar faller på plats.”

Senast uppdaterad: 2022-04-11