Interprofessionellt lärande vid astma, allergi och KOL

dekorativ bild stora pollen

Interprofessionellt lärande vid astma, allergi och KOL

I Socialstyrelsens nationella riktlinjer prioriteras att patienter med astma, allergi och KOL behandlas och följs upp vid mottagningar som är bemannade med specialutbildade sjuksköterskor och fysioterapeuter. Vårdcentraler med specialutbildade sjuksköterskor har en lägre kostnad per år och patient och vid certifierade vårdcentraler har antalet akutbesök kunnat minskas. För att kunna certifiera en mottagning krävs bland annat att en astma/KOL-sjuksköterska ska ha minst 15 hp:s vidareutbildning inom området på avancerad nivå och fysioterapeuter minst 7,5 hp.

Utbildningen vänder sig framför allt till dig som är sjuksköterska, fysioterapeut eller arbetsterapeut och som arbetar inom alternativt kommer att arbeta inom vård och rehabilitering vid astma-, allergi- och KOL.

Du får i denna utbildning fördjupad kunskap inom astma, allergi och KOL samt inom omvårdnad och rehabilitering, så att du kan känna dig förberedd och trygg i din yrkesroll.

Målet med utbildningen är att du självständigt ska kunna bedöma, behandla, rehabilitera, utvärdera och följa upp patienter astma, allergi och KOL samt kunna arbeta interprofessionellt.

Aktuella kurstillfällen

FORTSÄTTNINGSKURS 7,5 HP

Ny kursomgång startar ht 2023.

Kursen startar 21 september 2023 och avslutas 15 mars 2024.

Kursen som riktar sig till sjuksköterskor och fysioterapeuter som har gått grundkursen eller motsvarande. 

Kursen går på kvartsfart med 3 kursträffar à 2 dagar samt 3 kursdagar à 1 dag.

Kursdagar: 21-22 sept 2023 i Uppsala, 25 okt 2023 via Zoom, 27 nov 2023 via Zoom, 11-12 jan 2024 i Uppsala, 7 febr 2024 via Zoom, 14-15 mars 2023 i Uppsala

Kursplan 


GRUNDKURS 7,5 HP 

Nytt kurstillfälle planeras till vt 2024

Utbildningen vänder sig till sjuksköterskor och fysioterapeuter.

Utbildningen går på kvartsfart med 3 kursträffar à 2 dagar i Uppsala samt 3 kursdagar à 1 dag (distans). Till detta kommer hemuppgifter och en fördjupningsuppgift. Examination kommer att ske genom aktivt deltagande samt skriftliga och muntliga hemuppgifter och en fördjupningsuppgift. 

Kursplan

Kursanmälan

Fortsättningskurs ht 2023

Datum:  Kursstart 21 september 2023
Kursen går på kvartsfart
Avgift: 18 000 kr exklusive moms 

Kursanmälan (webbformulär)

___________________________________

Grundkurs vt 2024
Du kan redan nu göra en Intresseanmälan (webbformulär) till grundkursen vt 2024 (ej bindande)

Kontakt : Om du vill veta mer om kursens innehåll vänder du dig till kursledare 
Margareta Emtner (e-post) 
Har du praktiska frågor kring anmälan mm vänder du till koordinator 
Pernilla Riben (e-post)

Anmälningsvillkor/återbud

Kursledaren har ordet!

Margareta Emtner

Margareta Emtner, professor, leg sjukgymnast, institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet.

Välkommen till fortsättningskursen Interprofessionellt lärande vid astma, allergi och KOL.
Denna fortsättningskurs behövs för att sjuksköterskor, fysioterapeuter och andra professioner inom området ska få en ökad kunskap och kunna ge en bättre vård till patienter med astma, allergi och KOL.

Du kommer att lära dig mer om respiratorisk insufficiens, inflammation, farmakologi, hyposensibilisering, differentialdiagnostik, spirometri, livsstilsförändring, levnadsvanor, prevention, evidensbaserad vård och vetenskaplig metodik, interprofessionellt lärande och interprofessionell samverkan, personcentrerad vård, teamarbete, kvalitetsutveckling, mätmetoder/utvärderingsmetoder, fysisk inaktivitet och aktivitet samt fysisk träning.

Sagt om utbildningarna

”Proffsigt, pedagogiskt, otroliga föreläsare.”
”Har vuxit enormt i min roll som astma/KOL-ssk.”
”Känns bra och man har bra redskap att starta upp själv nu på sin vårdcentral.”
”Lärt mig mkt relevant för att kunna arbeta på astma/KOL mott. Mer säkerhet och kunskap har inhämtats.”
”Kombinationen av föreläsningar, grupparbeten och hemuppgifter har gjort att man kunnat utvecklas i sin sjuksköterskeroll inom astma och KOL. Nu känner jag mig mer säker och trygg när alla bitar faller på plats.”

Senast uppdaterad: 2023-02-14