Omvårdnad inom postoperativ och intermediärvård 7,5 hp

Operationsredskap illustration

Omvårdnad inom postoperativ och intermediärvård

Datum: Ny kursomgång startar 4 september 2023 och avslutas 9 januari 2024.

Utbildningen ges på kvartsfart (25 %) under 20 veckor i en kombination av undervisning som är campusförlagd och på distans.

Målgrupp: Utbildningen vänder sig till dig som är legitimerad sjuksköterska och som jobbar inom postoperativ vård eller intermediärvård.

Avgift: Se information om kursavgift under respektive anmälningslänk nedan.

Notera att detta är en uppdragsutbildning vilket betyder att din arbetsgivare ska stå för kursavgiften. Privatpersoner får inte köpa uppdragsutbildning (se förordning 2002:760).

Kontakt :
Om du vill veta mer om kursens innehåll vänder du dig till kursledare Karin Englesson (e-post)

Har du praktiska frågor kring anmälan mm vänder du till koordinator Kristina Lundgren (e-post)

Anmälan:
observera att det är olika anmälningslänkar beroende på var du är anställd!

Använd denna länk om du är anställd vid Akademiska sjukhuset
INOM verksamhetsområde AnOpIVA (webbformulär).


Använd denna länk om du är anställd vid Akademiska sjukhuset, inom 
ÖVRIGA VERKSAMHETSOMRÅDEN än AnOpIVA (webbformulär).


Använd denna länk om du inte är anställd vid Akademiska sjukhuset (webbformulär)

Sista anmälningsdag:  2 juni 2023

Kursbeskrivning

Du får i den här utbildningen fördjupad kunskap inom omvårdnad och medicinsk vetenskap så du kan känna dig förberedd och trygg i din yrkesroll.

Målet med utbildningen är att du självständigt ska kunna bedöma patienter med komplexa sjukdomstillstånd och planera och utvärdera vård och behandling av dessa. Fokus ligger på postoperativ och kirurgisk intermediär vård.

Du hittar kursplanen här

Kursledaren har ordet!

Karin Englesson

Karin Englesson, Anestesi & Intensivvårdssjuksköterska, Utbildningssjuksköterska AnOp Sektionen, Akademiska Sjukhuset Uppsala

Välkommen till Postoperativ & Kirurgisk Intermediärvård för sjuksköterskor!

Postoperativ och intermediär omvårdnad har börjat att profilera sig mer i Sverige som en egen specialitet och nu erbjuder vi dig som sjuksköterska möjlighet att utöka dina kunskaper inom just dessa områden.

Många har uttryckt ett behov av ökad kompetens inom både avancerad omvårdnad och medicinsk vetenskap för att kunna arbeta mer patientsäkert kring patienten inom den postoperativa och intermediära vården.

Du kommer att lära dig mer om anestesimetoder, läkemedel och dess effekter, kliniskt omvårdnadsstatus, postoperativa komplikationer samt tolkning av övervakning såsom EKG och invasiv blodtrycksmätning.

Varmt välkommen med din ansökan.

Sagt om kursen:

”Jättebra initiativ att den finns! Många bra och intressanta föreläsningar; t.ex. smärta och respiration.”

”Djupgående lärande och en mycket rolig kurs.”

”Finns anknytning till det dagliga arbetet som är bra.”

”Inlämningsuppgifterna var givande och lärorika”

Senast uppdaterad: 2023-02-08