Omvårdnad inom postoperativ och kirurgisk intermediärvård 7,5 hp

Operationsredskap illustration

Omvårdnad inom postoperativ och kirurgisk intermediärvård

Datum:  Nästa kurstart är planerad till ht 2022. Mer information kommer i mars 2022.

Målgrupp: Utbildningen vänder sig till dig som är legitimerad sjuksköterska och som jobbar inom postoperativ vård eller kirurgisk intermediärvård.
Avgift: 10 000 kr exkl moms 

Kontakt :
Om du vill veta mer om kursens innehåll vänder du dig till kursledare Karin Englesson
Har du praktiska frågor kring anmälan mm vänder du till koordinator Kristina Lundgren

Kursbeskrivning

Du får i den här utbildningen fördjupad kunskap inom omvårdnad och medicinsk vetenskap så du kan känna dig förberedd och trygg i din yrkesroll.

Målet med utbildningen är att du självständigt ska kunna bedöma patienter med komplexa sjukdomstillstånd och planera och utvärdera vård och behandling av dessa. Fokus ligger på postoperativ och kirurgisk intermediär vård.

Du hittar kursplanen här

Kursledaren har ordet!

Karin Englesson

Karin Englesson, Anestesi & Intensivvårdssjuksköterska, Utbildningssjuksköterska AnOp Sektionen, Akademiska Sjukhuset Uppsala

Välkommen till Postoperativ & Kirurgisk Intermediärvård för sjuksköterskor!

Postoperativ och intermediär vård har börjat att profilera sig mer i Sverige som en egen specialitet och nu erbjuder vi dig som sjuksköterska möjlighet att utöka dina kunskaper inom just dessa områden.

Många har uttryckt ett behov av ökad kompetens både för patientsäkerheten och för sin egen arbetstrygghet vilket är syftet med kursen.

Du kommer att lära dig mer om anestesimetoder, kirurgiska ingrepp, postoperativa komplikationer samt tolkning av övervakning såsom EKG och invasiv blodtrycksmätning.

Varmt välkommen med din ansökan.

Sagt om kursen:

”Jättebra initiativ att den finns! Många bra och intressanta föreläsningar; t.ex. smärta och respiration.”

”Djupgående lärande och en mycket rolig kurs.”

”Finns anknytning till det dagliga arbetet som är bra.”

”Inlämningsuppgifterna var givande och lärorika”

Senast uppdaterad: 2022-01-19